Landåsveien 33

Lablogo

Lablogo

Ådnekvam

Ådnekvam

Holvik

Holvik

StoltzRiving

StoltzRiving

LAB Entreprenør har totalrehabilitert og bygd en del av Landås skole om til omsorgsboliger.

Fakta

Sted: Landås, Bergen

Prosjekttype: Rehab/ombygging, omsorgsboliger

Entreprisekostnad uten merverdiavgift: 40 millioner kroner

Bruttoareal: 1.765 kvadratmeter

Tiltakshaver: Bergen kommune, Etat for utbygging

Totalentreprenør: LAB Entreprenør

Byggherreombud og prosjektledelse: T-2 Prosjekt Vest

Arkitekt: ABO Plan & Arkitektur

Landskapsarkitekt: Smedsvig Landskapsarkitekter

Rådgivere: RIB: Konstruksjonteknikk l RIByfy: Rambøll l RIV: Chr. Vestrheim (rør) og GK (vent) l RIE: Martin Prestegård l RIA: Multiconsult l RIBr, RIVA: Cowi

Underentreprenører og leverandører: Tømrer: Byggmester Ådnekvam l Grunn: Revheim Mur og Hage l Rør: Chr. Vestrheim l Luftbehandling: GK Inneklima l Elektro: Martin Prestegård l Rivingsarbeider: Stoltz Riving og Miljøsanering l Mur og puss: Flis og Mur Murmesterforretning l Spinkler: Brann & Sprinklerteknikk l Glass og alu: Holvik Glass l Lås og beslag: Certego l Brannsikring: Damsgård Brannsikring l Gulvlegger: Solberg & sønn l Kjøkken og garderobe: HTH l Gulvstøp: Industrigulvspesialisten l Stillas: Rentas l Heis: Orona Scan Heis l Utomhus: Tommys Hage og Anlegg l Solavskjerming: Vental Hunter Douglas Norge l Blikkenslager: Østensen l Restaurering av vinduer: Minde Snekkeri

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Byggherre er Etat for utbygging i Bergen kommune. ABO Plan og Arkitektur har vært arkitekt og LAB

Entreprenør har utført arbeidet i en totalentreprise. Bygget har tre etasjer over bakken og en under. Samlet areal er på 1.765 kvadratmeter. Entreprisekostnaden er på cirka 40 millioner kroner uten merverdiavgift. Byggarbeidene startet i desember 2021 og ble fullført i mai i år.

Vernestatus

Prosjektleder Daniel Malchereck i LAB Entreprenør forteller at totalrehabilitering av bygg fra 50-tallet alltid er krevende.

– Fasaden har vernestatus, bygningsfysikk var også krevende og vi holder til rett ved en skole, sier Malchereck.

Han sier at alle fag brukte BIM og at utførende bedrifter praktiserte Lean Construction.

Eiendommen ligger innenfor område som i KPA 2018 og er avsatt som hensynssone bevaring kulturmiljø. Landåsveien 33 er den eneste gjenværende bygningen av det originale anlegget etter Landås skole. Landås skole ble oppført i 1957 etter tegninger av byarkitekt Eystein Michalsen. I 2013-14 ble bygningene, bortsett fra Landåsveien 33 (høyblokken), revet og erstattet med en ny skole.

Ni beboere

Landåsveien 33 har ni leiligheter med åpen stue/kjøkken løsning, et soverom, store bad og innebod. Beboerne er utviklingshemmede. Seks av leilighetene er tilrettelagt for personer med lettere utviklingshemming og tre leilighetene er for personer med multihandikap. Beboerne har tilgang til en nylig anlagt hage på nordsiden av bygget. Bofellesskapet vil ha døgnbemanning og bygningen har en tjenestebase for ansatte i underetasjen, samt i et rom i hver etasje. Prosjektet er del av Boligløftet for personer med utviklingshemming.

Ivareta opprinnelig arkitektur

Sivilarkitekt Øyvind Bugge i ABO Plan og Arkitektur forteller at i dia-log med Byantikvar og Byarkitekt har det vært viktig å ivareta opprinnelig arkitektur i fasadene, samt å lage et privat uteareal som er spesielt viktig for denne beboergruppen.

– Tiltakene medførte fasadeendring mot sør, skoleplassen, hvor det etableres til sammen ni altaner. Øvrige fasader er tilbakeført til opprinnelig uttrykk med de åttekantede vinduene og relieffer i nordfasaden. Utvendig har det vært tett dialog med Byantikvaren der vi har fargesatt murfasadene slik det var opprinnelig med ny diffusjonsåpen puss, sier Bugge.

Han sier at innvendig er bygget fullstendig transformert fra tidligere skolebygg til et moderne bofellesskap med tjenestebase. Alle rom har fått farger og overflater som er tilpasset god boligkvalitet for hver enkel beboer og arbeidsmiljø for de ansatte. Det er minst mulig institusjonspreg. I trapperom og felles korridorer er noe av det opprinnelige murpreget med varme farger opprettholdt.

– Å rehabilitere et bygg etter TEK17 har vært utfordrende. Ytterveggene er bygd opp av Bergens hulmur med stort varmetap. Vi skulle ikke endre den utvendige arkitekturen med murpreget og innvendig kunne vi bare i begrenset grad isolere. Vi beholdt de eksisterende dekkene i etasjene og måtte oppgradere disse slik at de tilfredsstilte gjeldende krav til brann og lyd. Det gav oss noen utfordringer med henhold til universell utforming, spesielt krav til terskelhøyder i dørene og krav til fall i våtrom, sier Bugge.

Fjernvarme

Landåsveien 33 er prosjektert og rehabilitert etter Tek17, med en del fravik som følge av byggets vernestatus. Oppvarming skjer med radiatorer i første, andre og tredje etasje og vannbåren gulvvarme i underetasjen, alt basert på fjernvarme. Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 207 kWh. Bygget er i energiklasse C og har balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Tomten har dels fjell og dels leire i grunnen. Det ble funnet forurensede masser, som er kjørt til deponi. Det er lagt membran under gulvet i underetasjen. På nordsiden av bygget er det tatt vare på flere trær.

Bygget er tilnærmet rektangulært, bærende konstruksjon av plasstøpt betong og saltak. Opprinnelig hadde taket teglpanner, før rehabilitering var det betongpanner, som nå er erstattet med panner av tegl igjen. Det er bærende fasade av betong mot sør, gavlvegger i tegl og nordvegg i pusset tegl.

Det er belegg på gulv, innervegger av gips og stender og gipshimlinger i leilighetene og systemhimlinger i korridorer og trappehus.

Bygget er opprinnelig ført opp i bergensk hulmur og etterisolert på innsiden på grunn av de vernete fasadene. Alle vinduer mot sør (skoleplassen) er nye og har nå karmer av aluminium, ikke av teak som tidligere. De 28 8-kantede vinduene på de øvrige fasadene er tatt vare på og restaurert på Minde snekkeri, med gjenbruk av teak fra byggets gamle vinduer. Bygget har fått nye utenpåhengte gule balkonger av stål. På solutsatte fasader er det solavskjerming med innvendige screens.

Vedlikeholdsvennlig

Alle tekniske installasjoner er nye. Varmesentral ligger i underetasjen og ventilasjonsrom på loftet. Det ble praktisert rent tørt bygg i innredningsfasen. Bygget er fullsprinklet, har en heis og universell utforming. Med aluminiumsvinduer, aluminiumsdører, pusset nordfasade og balkonger av stål er bygget vedlikeholdsvennlig.

Totalt har 60 personer vært med på rehabiliteringen av bygget. Landåsveien 33 er rehabilitert uten fraværsskader.


Flere prosjekter