<p>F.v. etatsdirektør i Vann- og avløpsetaten, Anna Maria Aursund, Lan Marie Berg og Skanskas konserndirektør, Steinar Myhre. Alle foto: Arve Brekkhus</p>Lan Marie Berg fikk fyre av den første salva.Etatsdirektør i Vann- og avløpsetaten, Anna Maria Aursund.Lan Marie Berg og Steinar MyhreLan Marie Berg og etatsdirektør i Vann- og avløpsetaten, Anna Maria Aursund.

Lan Marie Berg sprengte den første salven på Prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Torsdag fikk byråd Lan Marie Berg æren av å fyre av den første tunnelsalven i prosjektet, og dermed formelt markere byggestart for gigantutbyggingen Prosjekt Ny vannforsyning Oslo.

Selv om den formelle markeringen av anleggsstarten foregikk torsdag med flere inviterte gjester, om enn noe neddempet med bakgrunn i koronapandemien, har Skanska Norge allerede kommet godt i gang ved Huseby. Sprengningsarbeidene i dagen er snart ferdige. Etter at byråd Berg fyrte av den første salven kan nå arbeidet begynne med tunnelen.

12,5 milliarder
Tunnelen skal føre inn til vannbehandlingsanlegget under Husebyskogen. Skanska-kontrakten «E8 forberedende arbeider» omfatter i hovedsak sprengingen av fjellhaller og tre tunneler med en samlet lengde på fem kilometer. Kontrakten har en verdi på 2,88 milliarder kroner, og totalt skal 1,2 millioner kubikkmeter faste fjellmasser tas ut.

Prosjekt Ny vannforsyning Oslo er tidenes største kommunale prosjekt av denne typen, og har en kostnadsramme på 12,5 milliarder kroner. Arbeidene som ble satt i gang torsdag skal bli ferdig til 1. januar 2028, mens Skanska skal ferdiggjøre sin kontrakt i andre kvartal 2024.

Sårbart
Dagens vannforsyning er sårbar, og prosjektet skal sikre Oslos innbyggere en ny drikkevannskilde, og et moderne vannbehandlingsanlegg. Det er Vann- og avløpsetaten som har ansvar for prosjektet på vegne av Oslo kommune.

Det var en tydelig fornøyd byråd som kunne markere oppstarten med tunnelarbeidene torsdag.

- Å sikre trygg tilgang til drikkevann er livsviktig for Oslo. Om vi skulle miste vann over flere timer, vil vi risikere å måtte evakuere byen. Denne risikoen må og kan fjernes. Dette prosjektet har blitt vurdert i over 50 år, og i 2019 kunne vi etablere planen for en ny reservevannsløsning. I november 2019 vedtok vi planen, og vi ser frem til at prosjektet skal stå ferdig i 2028, sier Berg.

Dette anlegget vil kunne levere vann til hele Oslo om Maridalsvannet og Oset skulle bli satt ut av spill.

- Nå er vi endelig i gang med byggingen og dette er et stort og viktig prosjekt, uttalte Berg under åpningsseremonien.

Hun understreket også at denne store anleggsplassen skal være fossilfri. Oslo kommune har satt som mål at de skal kutte sine klimagassutslipp med 95 prosent innen 2030.

- Bygg- og anleggsbransjen står for en betydelig del av dagens utslipp. Derfor er et viktig for Oslo at vår største enkeltinvestering noensinne skal være fossilfri. Alle maskiner går på biodieseldrivstoff, og det skal brukes en rekke elektriske maskiner her. Vi er dermed med på å drive frem en ny standard, som kan ha global innvirkning. Dette er en historisk dag. Gratulere med dagen til alle oss i Oslo. Etter 50 år med vurderinger, er endelig arbeidet i gang, sier Berg.

Fornøyd byggherre
Også etatsdirektør Anna Maria Aursund i VAV, som er øverste ansvarlige for storutbyggingen, kunne fornøyd konstatere at utbyggingen for alvor er kommet i gang.

- Dette er en stor dag og en milepæl. Nå er vi faktisk i gang med å markere startskuddet for den nye vannforsyningen for Oslo. Vannforsyningen i byen er sårbar. 90 prosent av drikkevannet kommer nå fra Maridalsvannet, og om vanntilførselen skulle stoppe opp kan det få store konsekvenser etter bare noen timer. Vi bygger nå opp ny vannforsyning som kan være stor og god nok til å forsyne hele byen ved en krise. Nå skal vi bygge opp mye infrastruktur under bakken, og etablere et topp moderne vannbehandlingsanlegg. Det skal utføres mye arbeid, og det skal legges mange kilometer med rør. Det er et veldig komplekst prosjekt, og nå er vi i gang med byggingen. Om litt under sju år skal anlegget stå ferdig, uttalte hun.

230 personer i sving
Steinar Myhre, konserndirektør anlegg i Skanska Norge, sier de vil ha rundt 230 personer på plass på prosjektet, av disse er rundt 60 funksjonærer.

- Vi kommer til å ha mange maskiner i gang på anleggsplassen, og det vil blant annet bli benyttet 6-7 bore- og injeksjonsrigger når vi går for fullt, sier Myhre.

Han var fornøyd med nå å kunne komme i gang med tunnelarbeidet.

- Det er allerede gjort en god del forberedende arbeider. Så langt har dette gått meget bra, og vi skal fortsette det gode samarbeidet med byggherren, sier Myhre.

Han påpeker at store og komplekse underjordsarbeider er viktig for Skanska, og at de er glade for å kunne bidra i dette prosjektet.

- Hva vi gjør og hvordan vi gjør det er viktig for oss i Skanska. Vi skal være den ledende i bransjen innen klima og miljø, noe vi jobber mye med. Da trenger vi samarbeidspartnere og byggherrer som er med og stiller krav. Jeg vil gi honnør til Oslo kommune som stiller slike krav i dette prosjektet, sier Myhre.

Skanskas del av prosjektet skal sertifiseres som Ceequal very good.