Lagunen Storsenter

Foto: LAB Entreprenør

LAB Entreprenør AS har utvidet Lagunen Storsenter i Bergen med hele 50.000 kvadratmeter.

Fakta

Sted: Rådal, Bergen

Prosjekttype: Nybygg/utvidelse, kjøpesenter

Kontraktssum uten merverdiavgift: 660 millioner kroner

Bruttoareal: 50.000 kvadratmeter

Tiltakshaver: Lagunen DA

Totalentreprenør: LAB Entreprenør

Teknisk totalentreprenør: Caverion

Arkitekt: Hille Melbye Arkitekter

Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen Cubus

Ansvarlig søker: Sweco

Rådgivere: RIB: Konstruksjonsteknikk l RIV og RIE: Structor Bergen l RIAku, RIVei: Sweco Norge l RIBr: Konsepta l RIVA: Cowi

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeid: Sprengningsteknikk l Peling: Fundamentering l Anleggsgartner: Tommys Hage og Anlegg l Etterspenning dekker: Thilt Engineering l Hulldekker: Spenncon l Gulvstøp/tynnavretting: Betonggulv l Stålarbeid: Ruukki Construction l Fasadeplater: Alumeco Norge l Taktekking: Fløysand Tak l Alu/glass- og elementfasader: Bolseth Glass l Persienner: Vental Hunter Douglas Norge l Karuselldører: Boon Edam l Rekkverk: Montal Systems l Tømrer: Åsane Byggmesterforretning, Bergen Prosjekt og Sotra Entreprenør l Murer: Stor-Bergen Mur og Flis l Rullebånd: Thyssen Rulletrapper l Brannsikring: Firesafe l Sprinkler: Tore Eide l Stillas: Pilar Bergen Stillas l Ferdigbetong: Ølen Betong l Trappeelementer: Contiga l Byggvarer: Neumann Bygg Bergen l Lås- og beslagsarbeider: Lockit

Det aller meste har kommet i to bygg; Senterbygget og Vestbygget. Senterbygget ligger delvis over det gamle parkeringshuset, mens Vestbygget ligger mellom Senterbygget, bybane-stoppet og bussholdeplassene ved Fanavegen. Mellom Vestbygget og rundkjøringen på Fanaveien ligger et mindre bygg kalt Lanternen.

Det blir to gangbruer mellom Senterbygget og Vestbygget og en mellom Vestbygget og Lanternen. Mellom Senterbygget og Vestbygget kommer det et torg av granitt med benker.

85.000 mennesker

Tiltakshaver er Lagunen DA, og Hille Melbye Arkitekter har hatt arkitektoppdragene.

LAB Entreprenør har utført byggearbeidene i en totalentreprise, med en kontraktssum på 660 millioner kroner, uten merverdiavgift. 

Sweco har vært ansvarlig søker for prosjektet, og har hatt ansvar for koordinering av myndighetshåndtering som VA-etaten, veimyndigheter med mer. Samtlige offentlige tillatelser har kommet på plass til rett tid, slik at åpning kunne finne sted som planlagt. Sweco har også stått for samtykke fra Arbeidstilsynet og bistått til utforming av utbyggingsavtale. 

Grunnarbeidene startet i februar i 2017, og de første kundene ble sluppet inn i den nye delen tirsdag 13. november, klokken 18.00. I løpet av tirsdagen og den påfølgende onsdagen var 85.000 mennesker innom Nye Lagunen.

Neste høst skal et kinosenter med ni saler og til sammen 750 seter og flere nye spisesteder tas i bruk.

Kort byggetid

Prosjektsjef Lasse Smilden i LAB Entreprenør forteller at de største utfordringene i prosjektet har vært den korte byggetiden og kommunikasjon med leietakerne i 50 nye butikker og spisesteder. Utbyggingen er prosjektert i BIM. LAB Entreprenør praktiserte lean i byggetiden.

Direktør Knut Eliassen ved Lagunen Storsenter forteller at utbyggingen har utgangspunkt i en arealplan Bergen kommune vedtok i 2007.

– Nye Lagunen er utformet i samarbeid med det offentlige. Politikerne ønsket en bymessig struktur med blant annet parkering under bakkenivå og det har vi bygget. Planen for Laguneområdet strekker seg mange tiår frem i tid. Nord for Lagunen kommer det boliger og på sørsiden blir det ytterligere urbanisering.

Eliassen sier at det er 50 leietakere i Nye Lagunen. Ytterligere 15 butikker og serveringssteder og et kinosenter skal åpne i 2019. Da vil Laguneparken ha tett på 200 leietakere. Kinosenteret får ni saler og 750 seter og gjør det mulig å få inn spisesteder som vil ha åpent kvelder og i helgene.

– Vi er stolte over å ha fått inn mange nye aktører innen varehandel i Bergensmarkedet, som for eksempel amerikanske FootLocker, britiske Superdry og en konseptbutikk for Dale of Norway.

Den største butikken i den nye delen er XXL som har 4.000 kvadratmeter fordelt på to plan. Vi har også mange nye spennende serveringssteder, som Jordbærpikene og Godt Brød. Kinoåpningen neste år blir prikken over i’en. Da vil vi nærme oss et komplett senter med opplevelser, handel og bespisning. Jeg tror folk ønsker å samles et sted der de omgås andre og at de ønsker å tas og føle på varer de vil kjøpe. Å være sosial vil aldri gå av moten. Slik utvikling av kjøpesentre er et mottrekk til den digitale utviklingen, sier Eliassen.

150.000 kvadratmeter

Etter utbyggingen omfatter Laguneområdet et samlet areal på 150.000 kvadratmeter. 90.000 kvadratmeter er utleieareal, 40.000 kvadratmeter er parkering, mens 20.000 kvadratmeter er fellesareal og tekniske rom.

I 2020 er ambisjonen at leietakerne i Laguneområdet vil omsette for fire milliarder kroner. Det gjør Laguneområdet til Norges største handledestinasjon. Antall arbeidsplasser har økt fra cirka 1.900 til cirka 2.500, medregnet heltid og deltid.

– Det gjør oss til en av Bergens største arbeidsplasser. Vi er også en attraktiv arbeidsplass. Da Søstrene Grene nylig lyste etter nye medarbeidere meldte det seg 700 søkere og butikken var veldig godt fornøyd med sine nye ansatte, sier Eliassen.

Nærheten til buss og Bybanen er viktig.

– Siden jeg begynte her i 2002 har andelen kunder som reiser kollektivt økt fra en til 20 prosent. I markedsføringen vår oppfordrer vi kundene til å reise kollektivt, sier Eliassen.

Tøffe grunnforhold

Lasse Smilden i LAB Entreprenør sier at fjellgrunnen under sprengsteinsmassene hadde svært varierende høydenivåer. Derfor har det vært nødvendig å sette ned 400 stålkjernepeler, fra noen meter til 25 meter dype. Senterbygget bæres av søyler som går gjennom parkeringshuset som ligger under. Grunnforholdene førte til forsinket byggestart. På åtte måneder ble det produsert det som skulle produseres på 12 måneder. Siste pel skulle etter planen vært satt ned i august 2017, men kom på plass i januar 2018.

– For å klare tidsfristene har vi hatt overtid og skiftarbeid i betongarbeidet. En periode kjørte vi tre skift, sier Smilden.

Det eksisterende parkeringshuset er ombygd og ble overlevert rett før Black Friday høsten 2017. Under Bybanen er det tidligere laget en kulvert i to plan som vil knytte Senterbygget med et senere byggetrinn som kommer på Kalgahaugen nord for Bybanen.

For stor for elementbygging

De tre nederste etasjene i Senterbygget er ført opp i plasstøpte betongsøyler og etterspente, plasstøpte dekker. Videre opp er det etasjehøye gitterdragere og etterspente dekker. Konstruksjonsmetoden er valgt siden ingen av de to tårnkranene på byggeplassen kunne nå langt nok inn med elementer. Det har gått med 13.000 kubikkmeter ferdigbetong og 1.000 tonn armering. Ferdigbetongen er kjørt til byggeplassen på 2.166 billass. Vestbygget og Lanternen har bærekonstruksjon av stål og hulldekker. Takene er flate og har tekking med sedumplanter.

Både Senterbygget og Vestbygget får platekledning av aluminium i forskjellige farger. Lanternen har fasader av glass og aluminium. Det er glassfasader ved hovedinngang og i gangbruene. Byggherren har valgt påkostede fasader.

Lagunerommet

Innvendig er det fliser på gulv i fellesareal, store åpninger mot butikkene og mye glassfronter. Det er en kombinasjon av faste himlinger og himlinger av trespiler. Innenfor den nye hovedinngangen i Senterbygget ligger Lagunerommet, et buet og oversiktlig atrium mange besøkende vil kjenne igjen fra Lagunens første byggetrinn.

Tekniske rom ligger i øverste etasjer i Senterbygget og Vestbygget og skal betjene hele Lagunen. Biler med varer kjører inn ved Apentunvatnet, losser og kjører ut under bybanestoppet. Dette fungerte ifølge Smilden godt i byggeperioden.

Da byggeaktiviteten var på topp var nærmere 400 personer med. Nye Lagunen er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming skjer via ventilasjon og er basert på fjernvarme. Ventilasjon er balansert og har varmegjenvinning.