Lærerstillinger innen bygg og anlegg

Vår visjon er « Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene:

Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Firma Stjørdal fagskole
FylkeTrøndelag
Søknadsfrist31.03.2019

Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.

Stjørdal fagskole ligger sentralt i Stjørdal kommune og har ca 80 heltidsstudenter (på dagtid) og ca. 180 studenter i nettbasert deltidsopplæring. Skolen drives administrativt sammen med Ole Vig videregående skole med et samlet elev- og studenttall på ca. 1200. Skolen har også eget studiested ved Fauske videregående skole. Fagskolene i Trøndelag vil fra 01.01.20 trolig bli samlet under en felles administrasjon.

Stjørdal fagskole tilbyr opplæring innen anlegg, husbygging, bergverk, drift, maskinteknikk og mekatronikk. Skolen har også avtale om opplæringssamarbeid med fagmiljø på Grønland. For mer info om fagskolen: www.stjordalfagskole.no

Vi har en fast 100% stilling innenfor byggfag / konstruksjon og en fast 100% stilling innenfor anleggs- og bergfag. Det må presiseres i søknaden hvilken stilling det søkes på. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning både for heltids- (ordinær undervisning) og deltidsstudenter (delvis nettbasert) innenfor byggfag eller anleggs-/bergfag.
 • Pedagogisk oppfølging av studentene.
 • Samarbeid med andre lærere på fagskolen og eksterne samarbeidspartnere om utvikling av fagretningene.

Kvalifikasjoner

 • Sivilingeniør eller ingeniør med relevant utdanning
 • Relevant praksis innen fagområdet
 • Pedagogisk utdanning

Søkere som mangler praktisk-pedagogisk utdanning vil bli vurdert, men tilsetting gjøres i slikt tilfelle på vilkår av at PPU tas innen en avtalt tidsperiode.

Utdanningsretning

 • Bygg og anlegg

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, 3-årig Diplom / Bachelorgrad
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad / Siv***

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil tillegges vekt
 • Engasjert innenfor fagområdet
 • Gode samarbeidsevner
 • God IKT-kompetanse
 • Evne til å skape gode relasjoner til studentene

Vi tilbyr

Fylkeskommunen har som mål å ha en balansert alders- og kjønnssammensetning og flere medarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunn. Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lov, reglement og avtaler. For øvrig oppfordres fast ansatte som er ferdig attført, overtallige eller som ønsker større stillingsprosent, å søke aktuelle stillinger. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Fylkeskommunen utarbeider offentlige søkerlister.

Kontaktinfo:

Asgeir Finserås Avdelingsleder, Stjørdal fagskole 74178089 / 99742455, asgfi@trondelagfylke.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: