Lærer aldri

Gjennom sin tilsynsvirksomhet følger Arbeidstilsynet jevnlig opp landets byggeplasser. Dessverre ser det ikke ut til at resultatene de kommer over bedrer seg i særlig grad.