<p>Christian J. Engelsen (SINTEF Community), Bengt Møller (stikningsansvarlig, Nordbø Maskin) og Helge Wiken (formann, Nordbø Maskin) viser de flytende rammene i asfalten i ett av testfeltene der toppen av setningsmålerne befinner seg. Foto: SINTEF</p>Foto: SINTEFFoto: SINTEFFoto: SINTEFFoto: SINTEF

Laboratorietester viser at resirkulert tilslag oppfyller samme krav som naturlig tilslag

I Liveien i Stavanger ble naturlig tilslag byttet ut med resirkulert tilslag. Nå viser laboratorietester hos Velde og SINTEF at materialet vil være et godt og klimavennlig alternativ til naturlig tilslag.

Liveien på Hinna i Stavanger har blitt oppgradert denne høsten. I forbindelse med forskningsprosjektet RESGRAM, har Stavanger kommune sammen med Nordbø Maskin og SINTEF Community benyttet resirkulert tilslag 4/16 mm levert av Velde i rørgrøften og gjenfyllingssonen.

Det opplyser SINTEF i en melding til Byggeindustrien.

– I tillegg er det benyttet knust betong i forsterkningslaget på veien, sier Christian J. Engelsen i meldingen. Han er prosjektleder og seniorforsker ved SINTEF Community.

Mindre klimaavtrykk enn knust fjell

Prøvestrekket er delt inn i soner med tradisjonell oppbygning og med resirkulerte materialer slik at eventuelle forskjeller kan måles og observeres.

Materialet er dokumentert i laboratoriet hos både Velde og SINTEF, og oppfyller alle kravene som stilles til resirkulert og naturlig tilslag. Det dreier seg om fysiske, mekaniske og kjemiske egenskaper. Resirkulert tilslag fra oppgravde masser har et langt mindre klimafotavtrykk enn knust fjell.

Undersøkelsene utført av SINTEF har vist at tilslaget består av mer enn 90 prosent granitt, gneis, kvartsitt og andre feltspatholdige bergarter.

Lett å komprimere

Setningsmålere konstruert ved SINTEF har blitt plassert i alle de fire teststrekningene i tre forskjellige nivåer under forsterkningslaget. De første måleresultatene er allerede registrert. Målingene skal pågå over flere år.

Det rapporteres i meldingen om at det resirkulerte tilslaget (4/16 mm) har vært lett å komprimere og enkelt å jobbe med for Nordbø Maskin.

– Tidligere erfaringer med resirkulert tilslag som forsterkningslag i vei har vært meget gode. Materialet vil være et godt alternativ til naturlig tilslag. I Liveien er det benyttet resirkulert tilslag i både rørgrøften og i veien over. Piloter som inkluderer lange funksjonsmåleserier på naturlig og resirkulert tilslag under like forhold er svært verdifulle, påpeker Engelsen i SINTEF Community.