Å øve på «redning etter fall i sele» er et fast og viktig innslag i HMS-ukene i Kynningsrud. Foto: Kynningsrud

Kynningsrud arrangerer HMS-uke

Kynningsrud går nå inn i sin årlige HMS-uke, som også i år er lagt til uke 37.

Sikkerheten først er overskriften for aktivitetene som vil pågå på en rekke byggeplasser og kontorer. Nytt av året er at Divisjon Prefab, som består av Kynningsrud Prefab AS i Norge og Kynningsrud Prefab AB i Sverige, har HMS-uke samtidig med Kynningsrud Nordic Crane. En slik samordning mellom søsterselskapene skal gi gevinster i sikkerhetsarbeidet.

- Målsettingen med HMS-uka er å heve sikkerhetsnivået ved at våre medarbeidere får en helhetlig forståelse for hverandres arbeidsbetingelser, og at vi samarbeider om å finne de beste løsningene. Sikkerhet er noe man skaper i fellesskap, og det er viktig med vurderinger og refleksjoner på tvers av fagområdene, heter det i en melding fra selskapet.

Sikkerhetssamtalen
I forkant av HMS-uka har Kynningsrud hatt opplæring i å gjennomføre individuelle sikkerhetssamtaler. I korthet dreier dette seg om at to personer diskuterer risikomomentene i en konkret, forestående arbeidsoppgave. Gjennom HMS-uka skal organisasjonen trene på å avdekke risikomomenter gjennom slike samtaler – det skal føles naturlig at en medarbeider «blander seg inn» i utførelsen av det man holder på med. Utførte sikkerhetssamtaler registreres enkelt i en nyutviklet App.

«Tollgates» - tverrfaglig risikovurdering
- Det er ingen ny, men det er likevel en viktig erkjennelse at de viktigste premissene for sikker utførelse av arbeidsoppgaver i produksjon og montasje, legges på konstruksjons- og planleggingsstadiet. Kynningsrud gjennomfører derfor såkalte «tollgates». I prosjektets tidlige faser kalles det inn til tverrfaglige risikovurderinger, hvor de ulike fagene er med på å ta de riktige valgene – på et tilstrekkelig tidlig tidspunkt. Mange «tollgates» gjennomføres i HMS-uka, og her vil det være økt deltakelse fra egen organisasjon for å heve kvaliteten på vurderingene. Kundene er velkomne til å delta, skriver selskapet.

Sikkerheten først
Gjennom HMS-uka vil Kynningsruds medarbeidere være godt synlige på byggeplassene, ikledd synlighetstøy med «Sikkerheten først» på ryggen, som er Kynningsruds mantra. Det vil gås utvidede vernerunder, gjennomføres kurs og opplæringsaktiviteter. «Redning etter fall i sele» er et fast og viktig innslag. Sikkerheten først gjelder også i en situasjon der noe ikke har gått som planlagt – og da er det viktig å ha øvd på å takle situasjonen best mulig på forhånd.

- Jeg og er opptatt av at sikkerheten skal være i høysetet 365 dager i året, men vurderer at det er viktig å sette ekstra fokus på viktige tema i HMS-ukene for at våre medarbeidere skal komme hele hjem hele livet, sier Torkil Kynningsrud, sikkerhetssjef i Kynningsrudgruppen.

Risikovurderinger i prosjektenes tidlige faser øker sikkerheten i arbeidsmomentene i produksjon og montasje. Kynningsrud kaller disse tverrfaglige risikovurderingene for «tollgate», og ofte blir kundene invitert til å være med. Foto: Kynningsrud