Kvernhusdalen

Foto: TEFOTOFoto: TEFOTOFoto: TEFOTOFoto: TEFOTOFoto: TEFOTOFoto: TEFOTOProsjektsjef Anders Hammersland fra Bono Bolig og prosjektleder Arne Veland fra Backe BergenFoto: TEFOTO
Backelogo

Backelogo

ingdanielsen

ingdanielsen

ByggmesterenVest

ByggmesterenVest

Straumetekniske

Straumetekniske

AltHeis

AltHeis

Protanlogo

Protanlogo

Sentralt på Askøy har Backe Bergen ført opp et boligprosjekt med 39 boenheter, fordelt på 34 leiligheter og et rekkehus med fem boliger, parkeringsetasje og omfattende og flott opparbeidete uteområder.

Fakta

Sted: Askøy

Prosjekttype: Nybygg bolig

Entreprisekostnad uten merverdiavgift: 77,5 millioner kroner

Bruttoareal: 3.150 kvadratmeter

Tiltakshaver: Bjørkelid Panorama

Byggherrerepr: BoNo Bolig

Totalentreprenør: Backe Bergen

Arkitekt: Forum Arkitekter

Rådgivere: RIB: Asbjørn Danielsen l RIAku: Multiconsult l RIBr: Firesafe

Underentreprenører og leverandører: Råbygg: Thorsteinsen Entreprenør l Tømrer: Byggmesteren Vest l Grunnarbeid: Tonny Tufte l Beslag: Beslag og balkonger l Q-dekke: Arkhen l Taktekker: Protan Entreprenør l Kjøkken: HTH l Elektro, lås og beslag: OneCo l Rør og sprinkler: Straume Rør l Ventilasjon: Straume Tekniske l Flis: Fagfolk l Maler: Malermester Røed l Parkett: Bo Andren l Heis: Alt Heis l Brakker: Cramo l Rekkverk bolig: Solneset Mekaniske l Rekkverk utomhus: Solheim Gjerdenett l Lekeapparater: Tress l Vinduer og ytterdører: Gilje Tre

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Byggherre er Bjørkelid Panorama AS. BoNo Bolig AS er byggherrerepresentant. Byggene er tegnet av Forum Arkitekter, og Backe Bergen har utført byggearbeidene i en totalentreprise. Samlet areal er på 3.150 kvadratmeter. Entreprisekostnaden er på 77,5 millioner kroner, uten merverdiavgift. Byggearbeidene startet i november 2020, og byggene stod ferdige 28. februar i år.

Korona en utfordring

Prosjektleder Arne Veland i Backe Bergen forteller at korona og liten riggplass ga utfordringer angående logistikk og koordinering.

Han sier at rådgivende fag brukte BIM og alle utførende fag praktiserte lean construction.

39 boliger

Prosjektsjef Anders Hammersland i Bono Bolig sier at prosjektet omfatter 34 leiligheter, fem rekkehusenheter, parkeringsetasje og omfattende og pent opparbeidete felles uteområder.

– Størrelsen varierer fra 41 til 115 kvadratmeter og standarden er god. En av leilighetene disponeres av sameiet, sier Hammersland.

Både blokk og rekkehus er vestvendt og har gode solforhold. Alle boenhetene har terrasser eller balkonger. Rekkehusenhetene har to, en på hver side. I parkeringsetasjen er det 57 biloppstillingsplasser (18 med ladepunkt for elbil), inkluder gjesteparkering. Både boliger og uteområder har universell tilkomst. Det er mange lekeapparater i det skjermete uteområdet. Fra rekkehuset og de øverste leilighetene er det flott utsikt mot vest.

– Vi har hatt høyt fokus på ferdigstillelsesgrad og føler vi har lyktes, sier Veland.

Hammersland forteller at kjøperne er fornøyde og trives godt.

Arkitektur

Sivilarkitekt og partner Anne Carlsen i Forum Arkitekter forteller at de mindre rekkehusene i front av prosjektet har en mer oppdelt takform enn den bakenforliggende boligblokken. Det er benyttet trekledning og matte fasadeplater i tillegg til glassrekkverk. Materialbruken følger opp materialbruk og farger som blir benyttet i første byggetrinn. Det vil bli benyttet miljøvennlige materialer i størst mulig grad i hele byggeprosessen. Fasadene har avdempede og varme jordfarger.

– Bebyggelsen følger terrenget i størst mulig grad og det er ingen store fyllinger eller skjæringer i prosjektet utenom bakveggen på boligblokken. Der det er naturlig vil eksisterende beplanting bevares. Det er en flytende og tiltalende overgang fra uteoppholdsareal på taket av parkeringsgarasjen og til naturlig terreng, sier Carlsen.

På taket over parkeringsanlegget er det etablert 250 kvadratmeter med sandlekeplass og 750 kvadratmeter nærlekeplass i prosjektet. I tillegg er det etablert 300 kvadratmeter uteoppholdsareal. Det er lagt opp til at beboerne kan få mulighet til å dyrke urter og grønnsaker i noen av plantekassene. Plantekassene er dype nok (minimum 80 cm med jord) til mindre trær og prydbusker.

– Utearealene har en utforming hvor det er vektlagt å tilrettelegge for universell tilgjengelighet. Gangarealer og oppholdssoner har form eksempel fast dekke for å sikre tilkomst for rullestolbrukere. Felles utearealer og lekeplasser har trinnfri adkomst fra heis, sier Carlsen.

Fjellgrunn

Kvernhusdalen ligger i et stille område omtrent midt på den sørlige delen av Askøy. Tomten er skrånende og hadde fjellgrunn. Det er ifølge Hammersland sprengt ut cirka 9.000 kubikkmeter faste masser. Under dekket i parkeringsetasjen er det brønner for utlufting av radon. Prosjektet omfatter cirka 400 kvadratmeter natursteinsmurer, av klasse A Altastein. Det tatt vare på en del av den opprinnelige naturen på den vestlige delen av tomten og dette området er egnet for naturlek.

Vinklete bygg

Både blokken og rekkehuset er vinklet og ligger slik at de skjermer uteområdet mellom byggene. Bærende konstruksjon er av plasstøpt betong og prefabrikkerte hulldekker. Takene har q-dekker og er svakt hellende. Fasadene har trepanel og platekledning. Inngangene i blokken er tydelig markert med sterkere farger enn resten av byggene.

Leilighetene har parkett og flis på gulv, innervegger av betong og gips og stender og himlinger av betong og gips. Det er systemhimlinger i fellesareal.

Det er 250 millimeter isolasjon i yttervegger og i snitt 350 millimeter i takene. Trykktesting viser en luftveksling på 0,8 per time. Byggematerialene er vedlikeholdsvennlige. Byggene er brannsikret med boligsprinkling. Det er akustiske flåter i himling i fellesareal.

90 personer var med da byggeaktiviteten var på topp. Kvernhusdalen er ført opp uten fraværsskader.

Byggene er prosjektert og ført opp etter Tek17. Oppvarming skjer med viftekonvektorer i stuer og varmekabler på bad og i entre, basert på varmepumpe (borehull) og varmegjenvinning fra ventilasjon. Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 65 kWh, noe som plasserer byggene i energiklasse A. Ventilasjon er balansert og det er et aggregat i hver leilighet.


Flere prosjekter