Kvartal 1

Kvartal 1 i Lillestrøm, fotodato 12.5.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKvartal 1 i Lillestrøm, fotodato 12.5.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKvartal 1 i Lillestrøm, fotodato 10.5.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKvartal 1 i Lillestrøm, fotodato 10.5.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKvartal 1 i Lillestrøm, fotodato 10.5.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKvartal 1 i Lillestrøm, fotodato 12.5.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKvartal 1 i Lillestrøm, fotodato 12.5.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKvartal 1 i Lillestrøm, fotodato 12.5.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKvartal 1 i Lillestrøm, fotodato 10.5.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKvartal 1 i Lillestrøm, fotodato 12.5.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKvartal 1 i Lillestrøm, fotodato 12.5.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKvartal 1 i Lillestrøm, fotodato 12.5.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKvartal 1 i Lillestrøm, fotodato 12.5.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKvartal 1 i Lillestrøm, fotodato 10.5.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKvartal 1 i Lillestrøm, fotodato 10.5.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKvartal 1 i Lillestrøm, fotodato 10.5.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKvartal 1 i Lillestrøm, fotodato 10.5.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKvartal 1 i Lillestrøm, fotodato 10.5.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKvartal 1 i Lillestrøm, fotodato 10.5.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKvartal 1 i Lillestrøm, fotodato 12.5.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKvartal 1 i Lillestrøm, fotodato 10.5.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKvartal 1 i Lillestrøm, fotodato 12.5.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKvartal 1 i Lillestrøm, fotodato 12.5.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKvartal 1 i Lillestrøm, fotodato 12.5.2022. 
Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien
STØentreprenør

STØentreprenør

LPOlogo

LPOlogo

Stabillogo

Stabillogo

BrekkeStrand

BrekkeStrand

Swecologo

Swecologo

RolfHolm

RolfHolm

Entreprenørservice

Entreprenørservice

Byggogmal

Byggogmal

HTHlogo

HTHlogo

GBS

GBS

Kulturkvartalene i Lillestrøm har vokst til et nytt nivå når de to volumene i Kvartal 1 nå står ferdige og klar til bruk. Med et tårnbygg på 11 etasjer, samt et kulturbygg kledd i kontrasterende cortenstål, vil prosjektet også arkitektonisk sette sitt preg på sentrumsutviklingen i flisbyen.

Fakta

Sted: Lillestrøm

Prosjekttype: Nybygg med kontorer, bibliotek og kulturskole.

Byggherre: Kvartal 1 AS (Lillestrøm DELTA AS og Lillestrøm kommune)

Bruttoareal.: 13.000 kvadratmeter

Totalentreprenør: STØ Entreprenør

Målpris eks. mva.: 306 millioner kroner

Arkitekt: LPO Arkitekter

LARK: Snøhetta

Rådgivere: RIB: Stabil l RIG, RIVA, RI vei: Sweco l RIV: Exigo l RIBR: Fokus Rådgivning l RIA: Brekke & Strand Akustikk l BREEAM og teknisk koordinator: iTech l RIByFy: Rambøll l BIM-koordinator: AFRY l Økologi: Nils Skaarer

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Sigurd Furulund Maskin l Utomhus: Nannestad Grøntmiljø l Fundamentering: Entreprenørservice l Betongarbeider: Signa Entreprenør l Stålkonstruksjoner: Åkrene Mek. Verksted l Hulldekker: Spenncon l Tegl-, mur- og pussarbeid: Murmester Rolf Holm l Maling og flisarbeid: Bygg & Mal l Tømmerarbeid og branntetting: Byggimpuls l Byggevarer: Byggmakker l Lås og beslag: Låssenteret l Tekking: Icopal Tak l Blikkenslager: A. Hansen Gruppen l Trapper og rekkverk: GBS Produkter l Glassfasade: Profilteam l Solavskjerming: Kvint Blendex l Gulvbelegg: OTG l Systemhimling og vegger: Creo Nordic l Fast inventar: HTH l Betongsaging: TB Betongsaging l Vaskevognsystem: NorAcon l Rørfornying: Olimb l Elektro: Gardermoen Elektro l Rør og ventilasjon: Bravida l Byggautomasjon: Nortech Byggautomasjon l Heis: Orona l Branngardiner: BVS l Gulvavretting: Gulventreprenøren l Avfalls-håndtering: Norsk Gjenvinning l Byggstrøm: Marbre Elektro l Oppmåling og stikking: Anko l Stillas: Xervon Norge

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

– Kulturkvartalene i Lillestrøm er en helhetlig satsing som går fra Kultursenteret til Storgata, med et langsiktig mål om å oppnå en million besøkende i året, sier daglig leder i Kvartal 1 AS Rolf Holm. Kvartal 1 AS er byggherre i et samarbeid mellom Lillestrøm Kommune og Lillestrøm Delta AS.

Kvartal 1 har en unik beliggenhet i Lillestrøm, med kun noen få titalls meter gangavstand til et Norges største kollektivknutepunkter. Holm presiserer at det var viktig å få på plass gode næringsarealer.

– Øvrige kontorlokaler i Lillestrøm ligger ofte i første og andre etasje under en boligblokk. Her er et topp moderne kontorprodukt. Det er ikke bare vi som byggherre som er opptatt av å levere på bærekraft – også leietakerne ønsker det. At man kan skilte med et BREEAM-NOR Excellent bygg har vært attraktivt for leietakerne, forteller Holm, som kunne konstatere at kontorarealene var fullt utleid allerede seks måneder før overtakelse.

LPO Arkitekter har hatt det arkitektoniske ansvaret for det i alt 13.000 kvadratmeter store prosjektet. Arkitektene ønsket å legge til rette for en kompakt bygningsmasse, for å etablere attraktive og bymessige oppholdsarealer på bakken.

To volumer

I idekonkurransen, der fem arkitektkontorer deltok, var det LPOs konsept med to separate bygg, forbundet kun gjennom et mindre mellombygg på bakkeplan, som ble foretrukket. Løsningen falt i smak hos byggherrene. – Kulturskolen med øvingshotellet ble atskilt fra kontorbygget. Det var en stor fordel med et skille, siden det her er strenge krav knyttet til lyd og akustikk. Arkitektonisk sto kulturbygget seg også godt i forhold til øvrig bebyggelse i kvartalet, påpeker Holm.

I tillegg til å den nye bygningsmassen, har deler av den tidligere parkeringsplassen blitt slått sammen med byparken, som nå er omdøpt til Kulturparken.

– Med Snøhetta som landskapsarkitekter har vi fått et fint utomhusanlegg rundt prosjektet som vi synes ble veldig bra. For å ivareta mangfoldet er det tatt hånd om 120 forskjellige og lokale biologiske vekster, som igjen er plantet ut, sier Holm om Kulturparken som også har små vannspeil og regnbed. Øvrig grøntareal med sedumtak og regnbed finner vi på den store felles takterrassen på taket av biblioteksdelen i femte etasje. På takflaten over mellombygget, skal det dyrkes bær og grønnvekster.

EKKO og INTRO

For å synliggjøre funksjonene fikk de to volumene i prosjektet, betegnende navn. Kontorbygget med bibliotek har fått navnet EKKO. Det står for Entreprenørskap, Kultur, Kunnskap og Oppdagelse. Kulturvolumet på 2.000 kvadratmeter inneholder øvingshotell, forestillingssaler, lydstudioer og kulturskole, og har fått navnet INTRO – som en introduksjon til kulturen.

EKKO og INTRO er knyttet sammen i et glasskledd mellombygg, som foruten å inneholde hovedinnganger og et mingleområde også skal kunne by på en kafé.

På kjellernivå er det 48 offentlig tilgjengelige p-plasser, ladestasjoner og mekke- og vaskeplasser for sykler.

STØ Entreprenør undertegnet en avtale om forprosjektet i 2017. Etter mange runder ble antall tårnetasjer redusert til 11 etasjer. En målprisavtale ble signert i 2019, med fysisk oppstart i mars 2020.

Entreprenør tidlig inn i samspill

– For oss var det viktig at STØ Entreprenør kom tidlig inn som prosjektleder, og var med gjennom hele arbeidet med rammetillatelsen. Ønsket var å få en best mulig rasjonalitet i byggene, og at entreprenøren skulle ha god kunnskap om våre og våre leietakeres forventninger, og være med på utformingen, sier Holm.

For det var både sterke forventninger, og, ikke minst, høye miljøambisjoner. Kvartal 1 er tilknyttet fjernvarme, og takflaten på tårnbygget har solcelleanlegg som bidrar til å drifte ventilasjonsanleggene. Energiklassen er satt til A, mens målsettingen for kontorarealene fra 4. til 11. etasje i tårnbygget, er BREEAM-NOR Excellent.

– Vi hadde en rekke grunnleggende miljøambisjoner som vi har levert på, bekrefter Holm. – Det har vært søkelys på driftsoppfølging av energi- og vannforbruk, og varme- og lysstyring. Vi er det første prosjektet hittil som innfrir kravet til DnBs grønne byggelån.

Leire og pumpestasjon

STØ Entreprenørs prosjektleder Lars A. Åmellem forteller at både grunnforholdene med 100 meter leire, og et kommunalt krav om utskifting av en eldre pumpestasjon under bakken, var noen av utfordringene.

– Pumpestasjonen betjener en stor andel av Lillestrøm sentrum og lå delvis inne på tomta. Utskiftingen av den inngår ikke i kontrakten, men gikk parallelt med byggprosjektet, og forlenget byggetiden med to måneder. Til fundamentering ble det valgt stålkjernepeler og det ble etablert 93 peler med en snittlengde på 92 meter, sier Åmellem.

– Det er vanskelig og krevende å borre på så store dybder, men vi hadde kun to vrakpeler totalt. Stålkjernepeler er en mer kostbar løsning enn andre alternativer, men med tanke på plasseringen av bygget og hensyn til omkringliggende bebyggelse og infrastruktur, var det en riktig løsning, fortsetter Åmellem.

I tillegg har STØ også utført omfattende arbeid med infrastruktur under bakken i gateløpet rundt prosjektet.

Holm forteller at det ble jobbet mye med det arkitektoniske uttrykket for de to volumene. Intro skal være et ikonbygg som skal speile nabobygget Nitja – senteret for samtidskunst. – Derfor valget vi et moderne uttrykk med cortenstål i fasadene. I biblioteksdelen er det tegl som skal understreke varige verdier; trausthet, soliditet og langsiktighet, mens tårnbyggets fasader er kledd med Alucubond for å gi et mer moderne uttrykk, forteller Holm.

Intro har et bredt romprogram, godt tilpasset brukere med en lavterskelprofil. I første etasje ligger forestillingssalen med en teleskoptribune med 180 sitteplasser. Oppover i etasjene ligger det 13 andre saler og øvingsrom, samt kontorarealer for kulturskolens ansatte.

Boks i boks

– Tårnbygget har stål og hulldekker, og var forholdsvis kurant å bygge selv om det også ga noen utfordringer i forhold til brannteknikk, logistikk og HMS. Intro, derimot, var med sine lydkrav mer krevende. Hvert rom er tilpasset sitt bruk, med krav på opptil 75 db lydreduksjon mellom rommene, som krevde mange akustiske tilpasninger. Brekke & Strand var fra starten av øremerket som rådgivere på akustikk, forteller Åmellem.

For å hindre lydgjennomgang mellom rommene, er en Lecakjerne kledd med to lag vegger på hver sin side. Gulvene er oppforet og støpt på selvbærende plater som ligger på lydklosser i de enkelte rom. Dette forhindrer lyd både mellom rommene og mellom etasjene.

– I tillegg kommer også den akustiske tilpasning på innsiden av lydreduksjonsveggene som er tilpasset bruken av de forskjellige rommene. Det har vært en krevende prosess, men samtidig spennende og lærerikt forklarer Åmellem.

– Vi har hatt en god og tett dialog med Kvartal 1 AS helt fra 2017 og det har vært gøy å få lov til å være med å bygge et såpass fremtredende bygg. Engasjementet har vært stort og vi har virkelig fått til noe sammen, slår Åmellem fast.

– Hele kvartalet er forvandlet fra en stor grusplass med parkering for 140 biler, og et næringsbygg. Nå er det forvandlet til en kulturpark, med næringsarealer, bibliotek og et kulturbygg. Selv mener jeg dette er av de beste byutviklingsprosjektene vi har sett i Lillestrøm de siste årene, sier Holm beskjedent.


Flere prosjekter