Kvalitetsrådgiver i utbyggingsportefølje

Nye Veiers formål er å forestå planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av deler av det norske riksveinettet. Selskapet er 100 % eid av Den norske stat ved Samferdselsdepartementet. Nye Veier ble stiftet i 2015, og var i operativ drift fra 1. januar 2016.

Selskapet har hovedkontor i Kristiansand og en utbyggingsportefølje per 31.12.2019 på 700 km firefelts motorvei med en estimert utbyggingskostnad på 182 milliarder kroner (2019-kroner).

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

Firma Nye Veier
FylkeTrøndelag
StedTrondheim
Søknadsfrist14.08.2020

Nye Veier søker Kvalitetsrådgiver i utbyggingsportefølje

Stillingen rapporterer personalmessig til Leder prosjektstyring og støtte og har sin faglige rapportering til Fagansvarlig Kvalitet (i basis). Stillingen vil ha relasjoner til øvrige deler av organisasjonen, samt eksternt, inkludert leverandører innen relevante områder.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

  • Påse at porteføljeområdet med tilhørende prosjekter har og gjennomfører tilfredsstillende kvalitetsplanlegging internt i porteføljeområdet. I tillegg også hos leverandører og deres kontraktsmedhjelpere i tråd med virksomhetens krav, forventninger og kontraktskrav
  • Kvalitetssikring av porteføljeområdets prosesser med tilhørende aktiviteter på alle nivå og områder i porteføljeområdet internt og hos leverandører og deres kontraktsmedhjelpere
  • Utføre kvalitetskontroll på alle nivå og alle områder, for å bestemme om porteføljeområdet med prosjekter har levert i samsvar med krav, behov og forventning. Dette gjelder internt i porteføljeområdet, eksternt mot leverandører og deres kontraktsmedhjelpere
  • Påse at porteføljeområdet, med tilhørende prosjekter, har innført gode prosesser for erfaringsoverføring og kontinuerlig forbedring i tråd med kravene i selskapets ledelsessystem
  • Påse at det utarbeides prosjektspesifikke prosessbeskrivelser, prosedyrer, og instrukser, samt å sørge for at dette innføres i selskapets ledelsessystem
  • Generelt bidra med faglig kompetanse på kvalitetsledelse og utføre oppgaver i tråd med selskapets forventninger til kvalitetsledelse i prosjekt

Utdannelse:

Utdanning på masternivå eller bachelornivå. Kandidater som ikke tilfredsstiller dette utdanningsnivået, men som har lang relevant erfaring, vil også bli tatt i betraktning. Rollen krever at du har god skriftlig og muntlig framstillingsevne og gode IT kunnskaper.

Arbeidserfaring og kompetanse:

  • God kompetanse og erfaring innen kvalitetsområdet
  • God kompetanse på ISO-standarder som ISO 9001, ISO 19011, ISO 31000, ISO 45001 og ISO 14001
  • God kjennskap til aktuelt lovverk og forskrifter
  • Erfaring fra granskning og revisjon

Personlige egenskaper:

Du må ha evne til å skape engasjement og eierskap hos alle aktører i prosjektet. Det vil være avgjørende at du er tydelig, nøyaktig og evner å ta initiativ for kontinuerlig forbedring. Det verdsettes også om du er fleksibel, tilpasningsdyktig og har høy gjennomføringsevne.

Du må kjenne deg igjen i selskapets verdier og det faktum at Nye Veier fornyer, forbedrer og forsikrer, i tillegg til at du opptrer lojalt og med høy integritet.

Vi tilbyr:

Du vil ta del i et kompetansetungt miljø med ledere og fagpersonell rekruttert fra ulike bransjer og sektorer, slik som bygg/anlegg, oljeservice, rådgivere og andre fra privat og offentlig virksomhet. Du vil også ta del i og utvikle Nye Veiers egen bedriftskultur, hvor selskapet drar nytte av breddekompetansen og erfaringer ansatte har med seg fra ulike bransjer.

Selskapet verdsetter inkluderende samarbeid og nytenkning, noe som medfører at du både blir sett, hørt og har en påvirkningsmulighet i det daglige. Nye Veier har som policy å tilby markedsbasert lønn, obligatorisk tjenestepensjon (OTP), gode personalforsikringer og fleksibel arbeidstid. Ta kontakt med Experis for ytterligere informasjon.

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no

Frist: Snarest og innen 14. august 2020
Arbeidssted: Trondheim
Tiltredelse: Etter avtale
Kontraktsform: Fast ansettelse

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved; Regionsjef Grethe Hustad, mobil: 934 68 444 / e-post: grethe.hustad@no.experis.com eller
Seniorrådgiver Steinar Instefjord, mobil: 948 57 202 / e-post: steinar.instefjord@no.experis.com

Søk stilling

Vis flere stillinger: