Kvalitetsledere til vår divisjon Transport og Byutvikling

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

Firma COWI
FylkeFlere fylker, Oslo
StedOslo, evt Trondheim, Bergen, Stavanger
Søknadsfrist27.05.2019

Vil du utvikle deg innen kvalitetsledelse? Våre kvalitetsledere jobber på noen av Norges mest komplekse samferdselsprosjekter som Fornebubanen, InterCity Østfoldbanen, E39 Bjørnafjorden, og E16 Bjørum-Skaret. Med et stort spenn i prosjekter både i størrelse, kompleksitet og faglig innhold får du jobbe med spennende og utfordrende oppgaver sammen med andre dyktige kollegaer.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre systemer og vår prosjektgjennomføring, og vi trenger derfor flere medarbeidere som kan bidra til å utvikle kvalitetsledelsen i organisasjonen. Vi er på jakt etter kvalitetsledere både på nasjonalt nivå og til å jobbe i konkrete prosjekter.

DU FÅR MULIGHETEN TIL Å SIKRE KVALITETEN PÅ NORGES STØRSTE OG MEST PRESTISJEFYLTE PROSJEKTER

Kvalitetsledelse har en nøkkelfunksjon i våre team, og stor påvirkning på våre arbeidsprosesser. Vår interne kvalitetsorganisasjon er en pådriver for effektiv bruk av systemene våre og en støtte for prosjekt- og linjeledelse. Gjennom regelmessige interne revisjoner har vi fokus på utvikling, mer enn kontroll av krav. Vi gjennomfører årlig ledelsens gjennomgåelse av kvalitetsarbeidet, og følger opp avviks- og forbedringsarbeidet innenfor egen enhet.

Divisjonens Kvalitetsleder – nasjonalt ansvar for kvalitetsledelse
I rollen som divisjonens Kvalitetsleder har du en sentral rolle i å sikre at vårt ledelsessystem for kvalitet blir fulgt i våre prosjekter, samt å være en viktig støtte for prosjektlederen. I flere av prosjektene etableres det egne kvalitetsteam som du blir en del av. Du jobber i team sammen med vår kvalitetssjef og kvalitetsledere fra andre divisjoner. Du får ansvaret for kvalitetsarbeidet for hele divisjonen og leder divisjonens team som består av kvalitetsledere fra alle avdelinger, interne revisorer og kvalitetsledere i prosjekt. Du vil også bistå prosjekt- og linjelederne med kvalitetsarbeidet, og det å kontinuerlig forbedre avdelingens prosjektgjennomføring.

Avdelingens Kvalitetsleder

I rollen som kvalitetsleder i avdeling jobber du i divisjonens kvalitetsteam og har ansvaret for kvalitetsarbeidet i én eller flere av våre avdelinger (Bane, Bru og Geo, Veg eller Areal og Landskap). Her vil du ha fokus på å bistå prosjekt- og linjelederne med kvalitetsarbeidet, og det å kontinuerlig forbedre avdelingens prosjektgjennomføring.

VI SØKER ETTER DEG SOM ER OPPTATT AV UTVIKLING, KUNNSKAPSDELING OG KVALITET

Vi leter etter deg som har god kunnskap om kvalitetsledelse, og er spesielt sterk på forbedringsprosesser. Du har solid kompetanse innen prosjektgjennomføring og kvalitetsledelse i vår bransje eller tilsvarende miljøer. Vi forutsetter at du har høyere teknisk utdannelse. I tillegg kan du gjenkjenne deg i flere av følgende utsagn:

  • Du har gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner
  • Du er løsningsorientert
  • Du har gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team
  • Du har god forståelse for prosessarbeid

COWI SOM ARBEIDSPLASS

COWI tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

  • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter.
  • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger.
  • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser
  • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

INTERESSERT?

Dersom du ønsker mer informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte:

Camilla D. Gressnes

Kvalitetssjef COWI

E-post: cdgr@cowi.com
eller

Vilde Haugnæss

HR Business Partner Transport & Byutvikling

Telefon: 922 93945

Antall stillinger: Totalt 5. 1 Divisjons kvalitetsleder og 4 Avdelings kvalitetsledere.

Vi ser frem til å motta din CV og søknadsbrev så snart som mulig, og senest innen 27. mai 2019. Arbeidssted vil være Oslo, Trondheim, Bergen eller Stavanger. Alle søknader behandles konfidensielt.

Søk stilling

Vis flere stillinger: