Kvalitetsleder i byggeprosjekter

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bygger og drifter bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land.

FirmaStatsbygg
FylkeOslo
Søknadsfrist29.04.2018

Som en av Norges ledende byggherrer tar Statsbygg et bredt ansvar for å utvikle BAE-næringen. Vi har som ambisjon at vår prosjektutvikling og -gjennomføring representerer beste praksis. Statsbygg jobber med prosesstyring internt og i hele leverandørkjeden for å oppnå riktig kvalitet på byggene våre. Digitalisering av arbeidsprosesser og innovative gjennomføringsmodeller er sentrale temaer i kvalitetsarbeidet.

Stillingen sorterer under byggherreavdelingen, seksjon for prosjektstøtte.

Kvalitetsleder skal sikre at Statsbygg har et effektivt styringssystem for byggeprosjektene, følge opp etterlevelse, være rådgiver for prosjektledere og gi opplæring og informasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle Statsbyggs prosjektmodell (styringssystemet for byggherrefunksjonen)
 • Være pådriver for kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring i byggeprosjektene
 • Videreutvikle og implementere KPIer for måling av kvalitet i byggeprosjektene
 • Være revisjonsleder og utarbeide revisjonsprogram for prosjektporteføljen
 • Følge opp kvalitet i leverandørkjeden gjennom blant annet revisjoner
 • Sikre erfaringsoverføring mellom prosjekter og sørge for at beste praksis innarbeides i prosjektmodellen
 • Utvikle og holde interne kvalitetskurs

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå. Manglende formell bakgrunn kan kompenseres med relevant erfaring, men minimum bachelorgrad
 • Solid erfaring med kvalitetsarbeid, gjerne fra byggeprosjekter
 • Erfaring med revisjonsledelse
 • Gode fremstillingsevner både muntlig og skriftlig
 • Kunnskap om LEAN eller tilsvarende er ønskelig
 • Det kreves sikkerhetsklarering og autorisasjon for nivå KONFIDENSIELT, jf. Sikkerhetsloven §19.

Språk

 • Norsk

Egenskaper

 • Selvstendig og løsningsorientert
 • Målrettet og strukturert
 • Gode pedagogiske evner
 • Pådriver- og gjennomføringskraft
 • Evne til å engasjere og jobbe i team

Vi tilbyr

 • Arbeid med noen av Norges mest spennende byggeprosjekter
 • Godt arbeidsmiljø og tverrfaglig samarbeid
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Store muligheter for faglig utvikling
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1181/1188 senioringeniør/sjefingeniør i kr. 650.000 - kr. 750.000. For særskilt godt kvalifiserte kan høyere avlønning bli vurdert.

Tanja H. dugstad fungerende avdelingsdirektør

Mob. 92021547

Søk stilling

Vis flere stillinger: