Mesta gjør store grep for å snu den negative utviklingen i selskapet. Illustrasjonsfoto.

Kutter 40 administrasjonsstillinger - slik skal Mesta tjene penger igjen

Mesta gikk 230 millioner kroner i minus i 2019. Nå er ryddejobben i gang for å snu den negative utviklingen.

Innholdet i denne artikkelen er hentet fra Byggeindustrien nummer 3, 2019.

Selskapet måtte tåle tap både i 2017 og 2018. I 2019 endte underskuddet på hele 230 millioner kroner, noe som skyldtes tapsavsetninger i hovedsak knyttet til drifts- og vedlikeholdskontrakter.

Det vil Mesta unngå i fremtiden.

– Vi jobber nå hardt med måten vi kalkulerer på slik at vi ikke pådrar oss tilsvarende tapskontrakter i fremtiden. Derfor har vi blant annet opprettet et sentralt kalkulasjonsteam, sier adminsitrerende direktør i Mesta, Marianne Bergmann Røren til Byggeindustrien.

For topptungt

Men dette er langt fra den eneste endringen selskapet gjør.

I februar bestemte Mesta-ledelsen at de fire landsdelsregionene som hørt til under divisjonene anlegg og drift og vedlikehold skal bort.

Det samme skal flere av direktør- og lederstillingene som har fulgt med dem.

Marianne Bergmann Røren tiltrådte som adminsitrerende direktør i Mesta i september i fjor. Nå er ryddejobben i gang.

– Selskapet har rett og slett vært for topptungt, og administrasjonen har vært preget av silojobbing. Vi må rydde opp for å skape ett Mesta, ellers klarer vi ikke å hente ut synergier på tvers av selskapet. Når vi er i mål med sluttpakker og de siste forhandlingene, har vi redusert administrasjonen med rundt 40 stillinger. Organisasjonskartet blir tegnet opp på nytt, sier Røren i et stort profilintervju som er på trykk i Byggeindustrien nummer tre.

Fjerner regionene

Røren har ledet selskapet siden 1. september i 2019, og det tok ikke mange dagene før arbeidet med å gjøre organisasjonsendringer var kommet i gang.

Det første hun gjorde var å reversere etableringen av de to regionene Mesta region Sør og Mesta region Øst. I stedet ble de slått sammen til en større region – Sørøst.

Nå blir altså de andre regionene, vest, nord og midt, borte. I stedet samles selskapet som en stor enhet som ser på hele Norge som ett marked. Det betyr større ansvar fordelt på færre personer.

– Jeg er utrolig stolt over den ledergruppen som er kommet på plass. Det er en god blanding av nytt og gammelt. Og så er det en god miks av folk med ulik kompetanse, bakgrunn og kjønn. Jeg har ingen tro på å samle bare like folk med lik bakgrunn i et rom for å ta beslutninger. Dersom helt like folk blir enige om noe, blir ofte en gal beslutning til en veldig stor feil, sier Røren i intervjuet.

Freder produksjonsmedarbeiderne

Samtidig understreker Røren at de ikke kommer til å fjerne noen av produksjonsmedarbeiderne ute på anlegg.

– Alt fra prosjektlederstillinger og nedover forblir urørt. Det er de administrative funksjonene vi forenkler. Vi bevarer også de to delene av Mesta som har tjent penger hele veien, nemlig elektro og spesialproduksjon. Det er ikke vits å bruke medisin på noe som fungerer fra før, sier Mesta-sjefen.

Vondt og vanskelig
Hun legger ikke skjul på at det er krevende å skulle kutte så mange stillinger.

– Du er et merkelig menneske om en slik prosess ikke plager deg. Det er både vondt og vanskelig. Men det at noe er vanskelig, betyr ikke at du skal la være å handle. Min jobb er å sørge for at Mesta er et bærekraftig selskap med mange arbeidsplasser også i fremtiden, og det er det vi rigger selskapet for nå, sier hun.

For stor risiko på entreprenørene

I profilintervjuet trekker hun også frem forholdet mellom byggherre og entreprenør som sentralt for at Mesta og andre entreprenører i veimarkedet skal lykkes. Røren mener det har vært en utfordring med ubalanserte kontrakter i drifts- og vedlikeholdsmarkedet.

Mesta-sjefen mener at en urimelig stor andel av risikoen i drifts- og vedlikeholdskontrakten faller på entreprenørene.

– Jeg er fortsatt så fersk i denne bransjen at jeg ser dette med øyner utenfra. Jeg mener vi må starte i en annen ende enn vi gjør i dag og stille det grunnleggende spørsmålet: «Hva vil vi oppnå med denne kontrakten?» Svaret vil da alltid være mest mulig vei for pengene og at det skal skje så miljøvennlig og trygt som mulig.

Dette er den nye konsernsledelsen i Mesta:

  • Pål Stange - CFO
  • Kristin Folge - Direktør Drift& Vedlikehold
  • Kjell Næss - Direktør Spesialproduksjon
  • Arne Roald Larssen - Direktør Anlegg
  • Oddmund Lefdal - Direktør Elektro
  • Rolf Dale - Direktør Kalkulasjon
  • Elin Vigrestad - Direktør Forretningsutvikling og Innovasjon
  • Mai Oldgard -Direktør HR, samfunnsansvar og kommunikasjon