- Gjenbruk gjerne fra vårt veikart, oppfordret daglig leder Katharina Th. Bramslev, på kick-off for kunst- og kultursektorens grønne veikart. Foto: Virke/Erika Bruun

- Kunst og kultur kan drive frem grønnere kulturbygg

Denne uken sparket kultursektoren i gang sitt grønne veikart. - Still krav til byggene dere leier, oppfordrer daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev.

Da kunst- og kultursektoren denne uken satte i gang arbeidet med å lage sitt eget grønne veikart, hadde både kulturminister Trine Skei Grande og klima- og miljøminister Ola Elvestuen tatt turen til Kulturhuset. De berømmet initiativet og understreket alvoret i klima- og miljøutfordringene.

Grønn Byggallianse var til stede for å dele erfaringer fra arbeidet med Eiendomssektorens veikart. Veikartet beskriver blant annet hva eiere og forvaltere av yrkesbygg bør gjøre på kort og lang sikt, for å bidra til et bærekraftig samfunn i 2050.

– Bygg- og eiendomssektoren står for 16 prosent av de totale klimagassutslippene i Norge, blant annet gjennom transport og produksjon av materialer. Jeg oppfordrer dere til å stille krav til byggene kunst og kultur foregår i, for her kan dere ha stor påvirkning, sa Bramslev ifølge en melding fra Grønn Byggallianse.

50 eiendomsselskaper har nå signert de tistrakstiltakene i veikartet, og er godt i gang med å gjøre bærekraftige endringer.

– Da vi lagde veikartet, involverte vi så bredt som mulig. Det var viktig, både for at sektoren skal ha eierskap til veikartet, men også for å få med de virkelig gode ideene og løsningene. Veikartet ble rett og slett mye bedre av at flest mulig var med, fortalte Bramslev.

– Bruk det, lær av det og gjenbruk gjerne, oppfordret hun.

Bak kick-off for kulturens grønne veikart stod Hovedorganisasjonen Virke, Norske Konsertarrangører, Norske kulturhus og Norsk teater- og orkesterforening (NTO).