Her går ordfører Kirsten Orebråten over kommunegrensa til hjemkommunen Ringerike. Bak fulgte ordføreren i Jevnaker Morten Lafton, og delprosjektleder Pål Steinar Karlsen i Statens vegvesen. Sølvi Sandberg i Statens vegvesen serverte kake. Foto: Per Kollstad/Statens vegvesen

Her går ordfører Kirsten Orebråten over kommunegrensa til hjemkommunen Ringerike. Bak fulgte ordføreren i Jevnaker Morten Lafton, og delprosjektleder Pål Steinar Karlsen i Statens vegvesen. Sølvi Sandberg i Statens vegvesen serverte kake. Foto: Per Kollstad/Statens vegvesen

Kunne gå tørrskodd over Randselva bru for første gang

Mandag kunne ordførerne i Jevnaker og Ringerike gå tørrskodd over Randselva bru som de to første mandag.

Fredag støpte entreprenøren PNC den siste biten av den 634 meter lange brua, og mandag var arbeidet i gang med å fjerne forskalingsutstyret. Mellom travle arbeidsfolk og mye utstyr kunne Morten Lafton, ordfører i Jevnaker, og Kirsten Orebråten, ordfører i Ringerike, gå over brua som de to første utenfor prosjektet, sammen med delprosjektleder Pål Steinar Karlsen i Statens vegvesen som guide. Veien tilbake gikk de inne i brua.

– Koroanapandemien har skapt store problemer for PNC. De fleste av spesialarbeiderne som har jobbet med brua kommer fra Polen. Med strenge karantenebestemmelser i 2020 og 2021, har de ikke vært enkelt å få skiftplanene til å gå opp, skriver Statens vegvesen i en melding.

– Det har løst seg ved at bruarbeiderne har jobbet i perioder opp mot åtte uker. Det er lenge å være borte fra familien, sier Pål Steinar Karlsen i Statens vegvesen i meldingen.

– Med brua koblet sammen ligger alt til rette for at entreprenøren kan jobbe supereffektivt frem mot torsdag 7. juli og åpningen av hele veiprosjektet fra Olum, over Randselva bru og bort til Eggemoen, skriver byggherren.

Like før jul kunne Statens vegvesen og Skanska, med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård som snorkutter, åpne E16 mellom Åsbygda og Olum på Jevnaker - et halvt år før tiden. I løpet av 21 måneder hadde Skanska bygd 10,5 kilometer ny motorvei med to, tre og fire felt og midtrekkverk fra Åsbygda opp til Olum i Jevnaker.

Vegvesenet er klare til å starte planleggingen videre fra Eggemoen til Nymoen nord for Hønefoss.

– Det er satt av midler til å starte arbeidet med reguleringsplanen. Målet er at prosjektet blir en del av neste runde med Nasjonal transportplan.

Veien tilbake gikk inne i brua. Foto: Per Kollstad/Statens vegvesen

Veien tilbake gikk inne i brua. Foto: Per Kollstad/Statens vegvesen