Samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen var i sommer på E6-turnee blant annet i Gudbrandsdalen. Nå mener regiondirektør Christl Kvam i NHO Innlandet at det er statsråden selv som kan rydde opp i E6-forvirringen (foto: Jørn Hindklev).

- Kun samferdelsministeren kan rydde opp i E6-forvirring

Regiondirektør Christl Kvam i NHO Innlandet, mener det siste budskapet fra Statens vegvesen for framdriften i E6-utbyggingen i Gudbrandsdalen, stemmer dårlig overens med tidligere signaler.

Regiondirektør Christl Kvam er også forvirret (foto: NHO Innlandet).

─ Oppland fylkeskommune har fattet et vedtak om at 150 millioner kroner av bompengemidlene fra etappe 1 skal gå til planlegging og grunnerverv til etappe 2. Det betyr at tanken har vært en kontinuerlig utbygging og det har alle forholdt seg til hele veien. Det bør også passe godt overens med regjeringens uttalte tankegods når det gjelder utbygging av store infrastrukturprosjekter, sier Kvam.

Hun er også forvirret og sier at denne forvirringen kun kan ryddes opp i av samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen (Frp).

─ I Gudbrandsdalen ligger planene klare fordi man nå har delt det videre prosjektet i to. Det gjør det mulig å bygge nord og sør for Ringebu og Sjoa-Otta, selv om det må jobbes med ny reguleringsplan i Ringebu. Jeg etterlyser en bekreftelse fra politisk ledelse på at de har tenkt til å gjennomføre prosjektet slik man hele tiden har sagt man ønsker, sier hun.

Dette blir trolig en sak Kvam selv kommer til å få på sitt skrivebord som ny fylkesmann i Oppland.

Byggeindustrien har bedt om kommentar fra politiske ledelse i Samferdselsdepartementet når det gjelder E6-framdriften i Gudbrandsdalen, men har foreløpig ikke fått noen tilbakemelding.