Kulturverket Flammen og Rotnes kirke

Kulturverket Flammen og Rotnes kirke er de første brikkene i etableringen av et nytt sentrumsområde i Nittedal.

Fakta

Sted: Nittedal

Prosjekttype: Kirkebygg og kulturhus

Areal: Kirke 1100 kvadratmeter, kulturhus: 3400 kvadratmeter

Entreprisekostnad inkl. tilleggsarbeider:
175 millioner kroner eks. mva.

Byggherre: Nittedal kommune

Prosjekt- og byggeledelse for byggherre: Atkins

Totalentreprenør: JM Entreprenør, region i JM Norge

Arkitekt: L2 Arkitekter

Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen

Rådgivere: RIB bygningsfysikk: Bubbledeck l RIB limtre: Moelven l RIB stål: Høyer Finseth l RIB Betong: BraCon l RIG: Sweco l RIBr: Egil Berge l RIE: Norconsult l RIV: ÅF Advansia l RIAku: Brekke & Strand l Energiberegning: Itech

Underentreprenører og leverandører: Rørlegger: Bravida l Ventilasjon: Oras Ventilasjon l Elektro: Romerike Elektro l Stikking: Romerike Oppmåling l Gulvavretting: Gulventreprenøren l Peling: Entreprenørservice l Tak: Nortekk l Grunn-
arbeider: Furulund Maskin l Betongarbeider råbygg: Aas og Nordal l Limtre: Moelven l Stål: Åkrene Mek. l Mur, puss, flis: NK Bygg l Byggevarer: Optimera l Sceneteknikk: Atea og Knall l Kjerneboring: Romerike Betongsaging l Brannisolering/tetting: Firesafe l Stillas: Xervon l Glassfasade, vinduer: Glassteam l Radonmåling/-sikring: Borg Radonsikring l Blikkenslager: A. Hansen Blikkenslagerverksted l Ståldører: Noractor l Dører: SSC Joinex l Lås og beslag: Bravida avdeling lås og beslag l Rekkverk: Ivar Bråthen Mek. Verksted l Himling: Bærum Byggmontering l Parkett: Tremiljø Prosjekt l Branngardiner: BVS l Hyller bibliotek: Hole Design l Utvendig furukledning: Superwood

Det er cirka to år siden JM Entreprenør, region i JM Norge

AS, og L2 Arkitekter AS vant konkurransen om å bygge kirke og kulturhus for Nittedal kommune. I begynnelsen av november overleverte totalentreprenøren Rotnes kirke og nylig var kulturhuset, som har fått navnet Kulturverket Flammen, klart til innflytting.

Prosjektleder Ole Morten Huser i JM Entreprenør, synes det har vært et morsomt og spennende prosjekt og han sier det har vært litt spesielt å bygge kirkebygg og kulturhus samtidig.

– Det ligger litt ekstra prestisje i denne type prosjekter når det kommer til kvalitet og finish. Vi synes resultat har blitt veldig bra og det er gøy å høre at brukerne også er fornøyde, sier Huser.

Starten på en større
utbyggingsplan

Sivilarkitekt Jon Flatebø i L2 Arkitekter sier prosjektet på mange måter markerer starten på en prosess og en større utbyggingsplan for Nittedal sentrum.

– Når dagens riksvei 4 flyttes skal det etableres et nytt sentrum mot øst. Prosjektet er første brikken i denne planen og kulturhuset blir en slags megler mellom det som skal bli den nye bydelen og den eksisterende delen av sentrum, forteller Flatebø.

Enkle og rasjonelle bygg

Han beskriver kirkebygget og kulturhuset som enkle og rasjonelle bygg som er utført innenfor en relativt lav kostnadsramme.

– Det har vært krevende å holde prosjektet nede både arealmessig og kostnadsmessig i forhold til de ønskene Nittedal kommune har hatt, men vi føler det har vært en god og konstruktiv prosess med å komme frem til løsninger som fungerer både estetisk og funksjonelt. Det har blitt et bra prosjekt med en kvalitet som er helt i tråd med det budsjettet de har hatt tilgjengelig, mener Flatebø.

Han er fornøyd med helheten i prosjektet og mener de har fått gehør for det aller meste av arkitektoniske detaljer.

– JM Entreprenør har vært lojale i forhold til våre arkitektoniske ønsker, sier han.

Ole Morten Huser i JM Entreprenør forteller at prosjektet er utført i en samspillentreprise der mange løsningsvalg og prosjektering har blitt gjort underveis i prosjektet.

– Vi synes samspillet med byggherre og brukere har fungert bra. De har hatt dyktige representanter som har vært mye involvert i forhold til løsningsvalg. Det er en krevende måte å jobbe på, men jeg mener noe av suksessfaktoren i et slikt prosjekt er hvordan brukerne opplever bygget og hvordan de blir ivaretatt. Her har det vært mulig å komme med korrigeringer underveis og det tror jeg brukerne opplever som veldig positivt, sier Huser.

Akustikk viktig

Kirkebygget har et areal på 1100 kvadratmeter og et kirketårn som er 25 meter høyt. Nittedal kommune beskriver Rotnes kirke som moderne, fleksibel, og samtidig høytidelig og sakral. Kirkerommet har 280 sitteplasser, som kan utvides til 500 plasser ved å innlemme naboliggende rom. Foruten kirkerommet, huser kirken blant annet ungdomssal, barnesal, kapell, sakristi, kjøkken og kontorer.

– Det er en veldig aktiv menighet som har lagt mye vekt på lyd og akustikk. Det er installert et elektronisk etterklangsanlegg som ivaretar akustikken på en god måte enten det skal være konsert, korsang eller messe. En av utfordringene har vært å få integrert akustiske elementer i arkitekturen slik at også det estetiske ivaretas, forteller prosjektleder Huser.

JM Entreprenør møtte på mange av de samme akustiske utfordringene under byggingen av kulturhuset. Flammen kulturverksted har et areal på 3400 kvadratmeter og rommer et stort og moderne bibliotek og en stor-
sal med skyveamfi med 350 sitteplasser eller 600 ståplasser. I kulturhuset finner vi blant annet også en mindre sal med 150-200 plasser og arealer for kommunens kulturskole.

– Det har blitt et veldig fint kulturbygg, ikke minst biblioteket hvor man blant annet finner 7,5 meter høye bokhyller i tre, synlige limtrekonstruksjoner og store glassfasader, sier Huser.

Gjennomgående trebruk

Ved både kirkebygget og kulturhuset er tre det dominerende materialvalget. I fasadene er det valgt gjennomimpregnert nordisk gran produsert av norske Superwood AS, og innvendig finner vi blant annet kryssfinerplater spileløsninger på veggene.

– Vi valgte utstrakt bruk av tre fordi Nittedal er en landlig kommune og trebruken skal gi litt assosiasjoner til en gammel storgård. Vi mener også at tre er et vennlig materiale som skaper god stemning både inn- og utvendig. I tillegg er det et miljøaspekt knyttet til trebruken, sier Jon Flatebø i L2 Arkitekter. Han tilføyer at det også var et poeng for arkitekt å skape et prosjekt som skiller seg på en positiv måte fra kommunens rådhus som er bygget i tegl.

Ole Morten Huser i JM Entreprenør liker den gjennomgående trebruken og sier prosjektet har vært en spennende utfordring for entreprenørens tømrere

– Jeg er veldig stolt av kvaliteten tømrerne har levert i prosjektet, avslutter han.


Flere prosjekter