Kulturbadet Sandnessjøen

Foto: L2 ArkitekterFoto: L2 ArkitekterFoto: L2 ArkitekterFoto: L2 ArkitekterFoto: L2 ArkitekterFoto: L2 ArkitekterFoto: L2 ArkitekterFoto: L2 ArkitekterFoto: L2 ArkitekterFoto: L2 ArkitekterFoto: AB ILMONTEFoto: AB ILMONTEFoto: L2 ArkitekterFoto: L2 ArkitekterFoto: L2 ArkitekterFoto: L2 ArkitekterFoto: L2 ArkitekterFoto: L2 ArkitekterFoto: L2 ArkitekterFoto: L2 ArkitekterFoto: L2 ArkitekterFoto: L2 ArkitekterFoto: L2 ArkitekterFoto: L2 ArkitekterFoto: L2 ArkitekterFoto: L2 ArkitekterFoto: L2 ArkitekterFoto: L2 ArkitekterFoto: L2 ArkitekterFoto: L2 ArkitekterFoto: L2 ArkitekterFoto: L2 ArkitekterFoto: L2 ArkitekterFoto: L2 Arkitekter

Innbyggerne i Sandnessjøen har fått sin nye storstue. På en attraktiv tomt godt eksponert mot omgivelsene og innfarten fra land og sjø, vil Kulturbadet Sandnessjøen være byens nye signalbygg.

Fakta

Sted: Sandnessjøen
Prosjekttype:
Badeanlegg og kulturhus
Btoareal: 7.645 kvm
Byggherre: Alstadhaug kommune
Hovedentreprenør: GL-Bygg
Totalkostnad:
Ca. 270 millioner kroner
Arkitekt: L2 Arkitekter
LARK: Atsite
Prosjekteringsgruppeleder:
L2 Arkitekter
Byggeledelse:
A L Høyer Sandnessjøen
Rådgivere: RIB/RIE: Sweco l RIV: Asplan Viak l RIBF: Multiconsult
l RIAku: Brekke & Strand l RIBr: Norconsult l Teaterteknikk: Bright
Underentreprenører/leverandører: Grunnarb.: Alsten Maskin l Spunting: Kynningsrud Fundamentering l Betongelementer: Overhalla Betongbygg l Stålkonstruksjoner/ rekkverk: Bygg Con l Murerarb.: Murmester Erling Nilsen l Lås og beslag: Lås og Sikring l Taktekking: Trøndelag Tak l Glass og alu: Profilteam l Maler og byggtapet-
sering: Interiørservice Helgeland l Branntettting: Firesafe l Heltreparkett: Bo Andren l Metallfasade: Arealbygg/lev. Petal l Flisarb.: Mur og Flisservice l Rørtekniske anlegg: Brødr. Dahl l Luftbehandling/ Automatikk: GK l Elektro: Sinus l Heis: Reber Schindler l Kinostoler: Skeie Seating l Teleskoptribuner: Ilmonte l Renseanlegg: BWT Birger Christensen

Alstahaug kommune utlyste sommeren 2010 en plan- og designkonkurranse for arkitekter om utformingen av nytt bad og kulturhus for Sandnessjøen. En jury oppnevnt av oppdragsgiver kåret høsten 2010 utkastet «Himmelblå» og L2 Arkitekter Oslo til vinner av konkurransen.

Kulturhuskvartal
Det nye kulturhuskvartalet er avgrenset av Sjøbergsgata i sørøst (hovedinnfart til Sandnessjøen), Torolv Kveldulvsons gate i nordvest, eksisterende Rica hotell i sørvest og parkeringsplassen mot fergeleiet i nordøst. Torolv Kveldulvsons gate er en av hovedgatene i Sandnessjøen som strekker seg fra sentrum og ned til fergeleiet med trafikk-
terminal for buss, hurtigbåt og hurtigruta. Gaten er tenkt opparbeidet som miljøgate og vil være kulturkvartalets viktigste atkomst. Fra tomten er det storslått utsikt mot Dønna i vest og Reinesfjellet i nord. I sydøst ligger «De syv søstre» som vakkert bak-
teppe for kulturhuskvartalet, skriver L2 arkitekter i sitt forprosjekt.

Byens «hode»
Arkitekt Helge Næs i L2 Arkitekter trekker frem den attraktive tomten som gir mulighet for å forme et signalbygg til beste for byens borgere og besøkende.
– Nybygget vil være byens «hode», godt eksponert mot omgivelser og innfarten fra land og sjø. Bygget er gitt en form som betoner byens avslutning mot nordøst. Badet og kulturhuset styrker Sandnessjøen som sted ved at det tydeliggjøres som et åpent, tilgjengelig felleshus med en karakteristisk signatur. Det skal være et bygg som rommer fellesskapets behov for møtested, kulturopplevelser og vann – idrett med bad. Samtidig som det markedsfører Sandnessjøen som et moderne, egenartet og attraktivt sted, påpeker han.

Uten baksider
Kulturkvartalet med bad er formet uten baksider der alle de tre eksponerte fasader henvender seg mot det landskapet og den omgivende by. Derved utnyttes situasjonen ved at landskapet blir godt synlig fra byggets interiør. Nybyggets mange utadvendte funksjoner aktiviserer denne delen av byen og forbinder havna i nord med byen i sør.

Bølgende linjeføring
Bad, kulturhus og utleiefunksjoner er samlet i en enkel rektangulær hovedform. Denne er, ifølge arkitekt Næs, gitt en særegen bølgende linjeføring som forsøker å uttrykke konturer og landskapsformasjoner på Helgelandskysten. Tredelingen i en fast sokkel med plass for byggets mest utadvendte funksjoner, ett samlende høyloftet rom og et opphevet, lett øvre volum uttrykker Sandnessjøens tema; landskapet med byen, himmelen og havet. Kulturbadet er et stort anlegg med mange ulike brukergrupper og har en enkel og oversiktlig struktur. Alle publikumsfunksjoner henvender seg direkte mot den gjennomgående, åpne og sentralt plasserte vestibylen.

Revitaliserer bydelen
Hovedinngang er på første etasje mot Torolv Kveldulvsons gate, plassert mellom bad og kulturhus. I tillegg er det en publikumsinngang i andre etasje mot Sjøbergsgata og parkeringsplass i sydøst. Hovedtrapp og heis som forbinder alle plan ligger godt eksponert i vestibylen. Næs beskriver prosjektet som et helhetlig og samlende anlegg med et tydelig og karakteristisk uttrykk som vil revitalisere bydelen og forsterke byens signatur og identitet.

Tre elementer
Ifølge Næs består bygget formalt og funksjonelt av tre elementer: Terrenget eller «sokkelen» er utformet i betong som et åpent, kupert og massivt landskap. Dette tar opp høydeforskjellene mellom Sjøbergsgata og Torolv Kveldulvsons gate og inneholder tekniske rom for badeanlegg og kulturhus, underordnede funksjoner som toaletter garderober, kino samt et lite utleieareal.
Det åpne og utadvendte «mellomrommet» i glass inneholder eksponerte publikumsfunksjoner som vestibyle/kulturtorg/pausearealer til saler, bibliotek og badeanleggets hovedvolum. Den lette «skyen» i metallfasade speiler skiftende vær og lys. Denne inneholder storsal, kulturskole, øverom, administrasjon, samt utleieareal.
– Å få være med på å bygge dette flotte signalbygget for Alstahaug kommune har absolutt vært interessant og lærerikt prosess for GL-Bygg. Vi har vært hovedentreprenør på prosjektet samt hatt fremdriftskoordineringen av 16 sideentrepriser under prosessen, forteller prosjektleder Stig Olav Barlien i GL-Bygg.

Største egenproduksjon
– En litt problematisk oppstart med fundamenteringen førte til at starten av egenproduksjon ble forskjøvet, men byggeprosessen i helhet har vært fin, påpeker han og framhever at med egenproduksjon er dette den største jobben som GL-bygg har gjennomført, med ca. 400 tonn armering og en tømrer- og snekkerjobb av de sjeldne.
– GL-bygg har bygd flere basseng tidligere, og erfaringene fra tidligere har absolutt hjulpet oss for å få en fin flyt på betongjobben. For å få bygget tett bygg fortest mulig valgte vi å bruke prefabrikkerte ytterveggselementer fra Overhalla Hus. Dette var også en forutsetning for å få lagt membran på ytterveggelementene i bassengarealet, fastslår han.

Tett samarbeid
Han er klar på at å bygge kulturhus og badeanlegg har sine utfordringer både med tanke på klorholdig miljø i badeanlegg, og krav til lyd i kino/øvingsrom og kultursaler, men med et tett samarbeid med L2-arkitekter er vi godt fornøyd med det ferdige resultatet.


Vær og vind

Kulturbadet ligger i et område tett på trafikk fra både sjø og land.
– Den største utfordringen i forhold til dette var de to, høye heisekranene som er sårbare for vær og vind, og akkurat det er det jo vanligvis mer enn nok av her på Helgelandskysten, men vi har vært heldige og hadde en snill vinter her oppe, forteller Barlien som understreker at de ha vært nødt til å skilte og sikre godt rundt byggeplassen for å ivareta sikkerheten, sier han.
– Gjennomføringen av byggeprosjektet har fungert veldig bra, med et ryddig og meget godt samarbeid med Atle Johansen i A.L.Høyer v/som var byggherrens representant, sier Barlien.


Flere prosjekter