KS kritisk til regjeringens nye skattepakke: En innstramming for kommuneøkonomien

Regjeringens forslag om hardere beskatning av naturressurser vil få betydelige konsekvenser for kommuneøkonomien, mener KS.

– Vi er kritisk til at regjeringen vil inndra 3 milliarder kroner fra kommuner og fylkeskommuner i høyprisområdene som har inntekter fra konsesjonskraft. Disse kommunene har også fått betydelig økte strømutgifter som det burde vært tatt hensyn til. I tillegg foreslås økt grunnrenteskatt på vannkraft, som over tid vil redusere vertskommunenes eiendomsskatteinntekter, sier Helge Eide, direktør for samfunn, velferd og demokrati i KS.

– Flere forslag er positive, men i sum er det en innstramming i 2023, konstaterer han.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) presenterte onsdag forslag som vil øke statens inntekter med anslagsvis 33 milliarder kroner årlig, og tette hullene i statsbudsjettet for neste år.

Inntektene skal hentes fra næringer som tjener penger på norske naturressurser.