FOTO: Wodcam/ «Nye SUS»

Kruse Smith utvider kontrakten på nytt sykehus i Stavanger

Kruse Smith har signert kontraktsutvidelse til en verdi på 52 millioner kroner knyttet til bygging av nytt sykehus i Stavanger

Utvidelsen kommer tillegg til allerede inngåtte kontrakter på i overkant av 400 millioner kroner.

- Vi er svært glade for at vi kan utvide vårt arbeid på «Nye SUS» som følge av denne kontrakten. Det innebærer også at flere av sykehusets tunge funksjoner kan flyttes raskere til nytt bygg. Vi har god fart i prosjektet og et godt samarbeid med byggherre. Denne utvidelsen er en effektiv utnyttelse av vår rigg på byggeplassen, sier Kruse Smiths regiondirektør Kristin Stømer Frafjord.

Statsråd Bent Høies informasjon om tilleggsbevilgninger over statsbudsjettet gjorde det mulig å fremskynde byggeprosessen.

Kruse Smith etablerte i november 2019 en betongfabrikk på byggeområde som skulle forsyne prosjektet med kortreist og miljøbesparende betongelementer.

- Betongfabrikken vi har etablert på byggeplassen vil også forsyne den nye bygningsmassen med trapper og søyler. Fabrikken er et viktig grep for å redusere transportbehovet. Som en direkte følge reduseres både kostnader og miljøavtrykk. I tillegg bygger vi raskere fordi alle søylene ligger klare før de skal brukes, sier regiondirektør Stømer Frafjord