Rebartek-roboten testes her ut på laboratoriet. Snart skal den testes på byggingen av ny E39. Foto: RebartekIllustrasjon: NorconsultIllustrasjon: NorconsultRebartek-roboten testes her ut på laboratoriet. Snart skal den testes på byggingen av ny E39. Foto: Rebartek

Kruse Smith tester ut ny jernbinderrobot

En helt ny løsning med robotisert binding av armeringsjern testes ut i tilknytning til veiprosjektet E39 mellom Kristiansand og Mandal.

Det skriver Kruse Smith i en pressemelding onsdag.

Selskapet Rebartek, som har utviklet roboten, har i samarbeid med Innovasjon Norge inngått avtale med Kruse Smith om å prøve ut teknologien for å utforske fremtidige mulighetsrom for robotisert jernbinding.

– Innovasjonskontrakten har stor betydning for oss. Ikke bare har vi fått midler til innovasjonsutvikling, men vi ser også på dette som et signal fra bransjen om at våre løsninger er sårt trengt og sterkt ønsket. Digitaliseringen av dokumentasjon, design og planlegging i anleggsbransjen har allerede kommet langt, mens selve byggeprosessene ligger langt bak, sier Maximilian Trommer, daglig leder og grunnlegger av Rebartek.

Kruse Smith stiller sin kompetanse til disposisjon når Rebartek ønsker å kjøre en virkelighetstest på den nyutviklede roboten. På E39 bygger Kruse Smith tre store bruer i tillegg til flere mindre brukonstruksjoner, kulverter og andre konstruksjoner. Felles for disse konstruksjonene er at de krever mye armering og mange timer med jernbinding. Roboten vil ikke utføre arbeid på kontraherte konstruksjoner, men vil testes parallelt med disse, heter det i pressemeldingen.

– Jernbinding er tungt og manuelt arbeid. I Kruse Smith har vi stort fokus på å finne løsninger som sikrer mer industrialisert brubygging og mindre fysisk belastning på våre fagarbeidere. Vi synes det er utrolig spennende å være med å teste ut Rebarteks robotløsning, og vi har stor tro på at denne typen løsninger vil lette hverdagen for våre betongarbeidere, sier Finn Erik Espegren, avdelingsleder for Anlegg konstruksjon i Kruse Smith.

Tungt arbeid

Foto: Rebartek

Legging og binding av armeringsjern i store betongkonstruksjoner er fysisk tungt. Mye jern må bindes for hånd siden jernet er for kraftig for bruk av bindingspistol. Det øker belastningen for knær, håndledd og skuldre, skriver Kruse Smith i pressemeldingen.

– Totalt skal vi legge og binde over 10.000 tonn med armeringsstål til våre konstruksjoner i E39-prosjektet. Bare jernbindingen alene krever bortimot 40.000 arbeidstimer. Målet for oss er utforske hvilke muligheter som ligger i å la roboten uføre mest mulig av sammenbindingen, sier Espegren.

Utfordrer det etablerte

Kruse Smith skriver i pressemeldingen at robotprosjektet er et viktig pilotprosjekt for både dem og for Innovasjon Norge.

– Det er vår vurdering at Rebarteks prosjekt utfordrer det etablerte og med både høy risiko, stort potensial, forpliktende samarbeid med en solid pilotkunde og god gjennomføringsevne er godt innenfor målgruppen for virkemidlet Innovasjonskontrakt, sier Marita Sønderland, finansieringsrådgiver hos Innovasjon Norge.

Erfaringer fra prosjektet vil bli nøye vurdert opp imot Kruse Smiths strategi om å stadig effektivisere produksjon gjennom nye og innovative løsninger, heter det videre i pressemeldingen fra entreprenøren.

– Dersom robotbinding fungerer som vi håper, vil dette kunne bidra til å effektivisere vår produksjon til beste for oss og våre kunder. Det vil være stor interesse for å ta dette videre i alle typer betongkonstruksjoner Kruse Smith utfører, innenfor både bygg og anlegg, oppsummerer Espegren.