Foto: Kruse Smith

Kruse Smith signerte tunnelkontrakter for 850 millioner

På en uke har Kruse Smith signert kontrakter om bygging av to store fjellhaller for Boliden Odda AS og ny tunnel i Geiranger for Møre og Romsdal Fylkeskommune.

De to signerte prosjektene har en samlet kontraktsverdi på cirka 850 millioner kroner uten merverdiavgift, og skal gjennomføres innen 2023. I Odda skal det etableres to store fjellhaller til deponering av avfall fra sinkproduksjon, og i Geiranger skal det bygges en 4,8 kilometer lang tunnel som sikrer trygg helårsvei til og fra Geiranger.

- For Kruse Smith Anlegg var dette svært viktige kontrakter, og et bevis på at grundig og hardt arbeid gir resultater. Vår tunnelavdeling har hatt en del stang ut de siste årene, og vi har hatt utfordringer med de markedsendringene som har vært. Men vi har hele tiden visst at vi har meget dyktige ressurser, og hele organisasjonen har arbeidet hardt for å finne kostnadseffektive løsninger. Dette har nå gitt oss et veldig godt fundament. Disse to jobbene er bare starten, sier Bjørn Velken, anleggsdirektør i Kruse Smith i en pressemelding.

- Det er veldig gledelig for meg å vite at de to prosjektene sikrer sysselsetting for våre ansatte og vår maskinpark fremover. Samtidig ser vi at vi trenger å styrke vår kompetanse, og vi rekrutterer nå flere stillinger både som fagarbeidere og ingeniører. Moderne tunnelarbeid krever høy fagkompetanse og ikke minst stor forståelse for sikkerhetsaspektet. I Kruse Smith stiller vi svært høye krav til sikkerhet på våre prosjekter. Vi skal ha alle arbeidere i våre prosjekter trygt hjem hver dag, understreker han.

Kruse Smith skal bygge to deponihaller med tilhørende adkomsttunneler for Boliden Odda AS. Til sammen skal det tas ut rundt 900.000 kubikkmeter fjell. I tillegg til dette kommer tunneler og annen infrastruktur. Byggestart er oktober 2020 og entreprisen skal ferdigstilles sommeren 2022.

I Geiranger skal Kruse Smith sammen med Volda Maskin AS bygge 4,8 kilometer tunnel. I tillegg er det tilstøtende infrastruktur med blant annet 100 meter portaler, 25 meter lang bru og 135 meter lang ledevold for skred. Her er byggestart oktober 2020, og veien skal stå klar for trafikk 2023.