Kruse Smiths digitale plattform
Kruse Smiths digitale plattform

Kruse Smith selger egenutviklet digital plattform

Kruse Smith har inngått avtale med teknologi og innovasjonsselskapet Veni i Stavanger om salg av rettigheter til entreprenørens egenutviklede digitale plattform for prosjektutvikling og -gjennomføring.

Salget omfatter rettigheter til tre programplattformer; IPG (integrert prosjektgjennomføring), IPU (integrert prosjektutvikling) og DIP (digital innkjøpsplan), skriver Kruse Smith i en pressemelding.

-I Kruse Smith er vi svært opptatt av å effektivisere driften gjennom å digitalisere prosesser innenfor både utvikling og gjennomføring av prosjekter. Vi har høstet gode erfaringer gjennom å utvikle egne løsninger, både når det gjelder egen kompetanse og vurdere effektiviseringsgevinster. Vi har tatt dette så langt vi har kunnet. Nå må videre utvikling gjøres av et miljø med riktig spisskompetanse, sier Jon Syrtveit, konsernsjef i Kruse Smith i meldingen.

Veni ble etablert i 2018 med Smedvig som hovedeier. Selskapet har samlet unik domene-og digitaliseringskompetanse og tilbyr tjenester innenfor blant annet bærekraft, VDC, energi, IT-infrastruktur og systemutvikling.

- For oss i Veni er dette en svært spennende forretningsmulighet. Vi overtar fra Kruse Smith en testet og utprøvd programvare for prosjektgjennomføring i tillegg til programplattformer for prosjektutvikling og digital innkjøpsplan som vi ser store muligheter i, forteller Nils Olav Nergaard, administrerende direktør i Veni.

Veni bygger nå opp forretningsenheten Life@Site, som vil stå for videre utvikling og kommersialisering av produktene for salg i Norge og internasjonalt.

Venis hovedeier, Smedvig, utvikler for tiden Site 4016 som er et 100.000 kvadratmeter stort område hvor store deler av bygg-og anleggsbransjen i Stavanger vil samles. Site 4016 er også utgangspunkt for en egen bygg-og anleggsklynge, hvor innovasjon og utvikling står sentralt. At Veni nå skal videreutvikle Kruse Smiths digitaliseringsplattform passer Smedvig fint.