Illustrasjonsfoto

Kruse Smith og Risa krever Statens vegvesen for 220 millioner kroner etter ekstraarbeid

Arbeidsfellesskapet Kruse Risa har varslet Statens vegvesen om et samlet krav på rundt 220 millioner kroner for etterarbeid rundt utbyggingen Hundvågtunnelen, som er en del av Ryfast-prosjektet.

Det var dn.no som onsdag kunne melde om den store ekstraregningen.

De to entreprenørene vant kontrakten rundt utbyggingen av Hundvågtunnelen med et tilbud på 1.056 millioner kroner i 2014, og hele prosjektet skal åpnes i februar..

Hundvågtunnelen er en del av Ryfast-prosjektet som har en samlet kostnadsramme på litt over åtte milliarder kroner. Risa og Kruse Smith har bygget sin del av den undersjøiske tunnelen mellom Hundvåg og Gamlingen i Stavanger, og arbeidsfellesskapet har nå varslet Statens vegvesen om et samlet krav på rundt 220 millioner kroner for etterarbeid.

«Grunnlaget for kravet er økningen i utførte injeksjonsmengden sammenlignet med kontraktens mengder. Endringene i grunnforholdene var så store at arbeidene ble mer tidkrevende og ineffektive på en måte som ikke kunne fanges opp av enhetsprisene», heter det i prosessvarselet, ifølge dn.no.

Statens vegvesen har svart med et motkrav på nesten ni millioner kroner. Arbeidsfellesskapet skal ifølge avisen ha akseptert 1,5 millioner av dette beløpet, knyttet til dagbøter.

DN skriver også at det i prosessvarselet understrekes at Statens vegvesens tilnærming mellom partene etter sluttoppgjøret har vært lite konstruktive.

Prosjektleder Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen avviser kravet.

– Dette er en sak som pågår mellom oss og Kruse Risa. Vi har våre posisjoner som vi mener er godt begrunnet og vil ikke kommentere saken utover det, sier Eiterjord til dn.no. Han sier også:

– Våre erfaringer er at vi pleier å komme godt ut av slike saker.