Med ny sensorteknologi utviklet og videreutviklet for røff bruk i plasstøpte konstruksjoner ute på plassen, melder Kruse Smith at de kan levere betongkonstrusjoner med redusert herdetid. Foto: Kruse SmithAsbjørn Stålesen i Kruse Smith. Foto: Kruse SmithFoto: Kruse SmithFoto: Kruse SmithHer bygger Kruse Smith Trysfjordbrua på E39. Foto: Kruse SmithHer overvåkes betongherdingen fra kontoret. Foto: Kruse SmithFoto: Kruse Smith

Kruse Smith med vellykket test av ny betongteknologi på E39-utbygging

Et toårig produktutviklingsprosjekt mellom Kruse Smith, NTNU og danske DTU og Sensohive på Nye Veiers E39-utbygging i Agder, har gitt gode resultater, melder entreprenøren.

På Nye Veiers veiprosjektet E39 Kristiansand Vest– Mandal Øst bygges totalt 19 bruer, som Kruse Smith bygger på oppdrag fra AF Gruppen, som har kontrakten for veistrekningen med Nye Veier.

I dette prosjektet har Kruse Smith samarbeidet med NTNU, det danske teknologiselskapet Sensohive og det danske tekniske universitetet DTU om å teste og videreutvikle både programvare og utstyr for å overvåke plasstøpt betong når den herdes.

Sensohive ble etablert i 2014, og har utviklet trådløse sensorløsninger til bruk i industrien. I 2017 lanserte selskapet Maturix, som en av det mest avanserte betongovervåkingssensorene i verden. I 2019 etablerte Sensohive prosjektet ConSense for å utvikle systemet til å tåle den røffe behandlingen og ytre påvirkningen som bruk i utendørs, plasstøpt betong medfører.

Det store og komplekse brubyggingsarbeidet på E39 Kristiansand Vest– Mandal Øst ble vurdert som en godt egnet forsknings- og utviklingsarena for produktet, heter det i en pressemelding fra Kruse Smith fredag.

– Et prosjekt av denne størrelsen og kompleksitet er en strålende mulighet for teste Maturix for nye markeder. Gjennom prosjektet erfare vi alle de utfordringene man møter når man støper betong på stedet. Vi får testet kvaliteten og holdbarheten på det fysiske utstyret når det utsettes for regn, snø, kulde og varme. Og vi får testet om systemet klarer å levere alle riktige data til rette personer på rett tid, sier teknisk sjef Tobias Ejersbo i Sensohive.

Resultatet av testingen er et system som overvåker herdeprosessen og betongkvaliteten, og sender ut kontinuerlige oppdateringer, skriver Kruse Smith.

– Vi har gjort oss svært gode erfaringer med Maturix i dette veiprosjektet. Systemet gir oss kontinuerlig informasjon om herdeprosessen. Effekten er at vi kan ytterligere optimalisere vår arbeidsflyt og redusere overflødig herdetid, sier Kruse Smiths prosjektleder for veiprosjektet, Asbjørn Stålenes.

Produktutviklingsprosjektet med å utvikle hardware og software i Maturix for utendørs, plasstøpte konstruksjoner er tatt opp som et Eurostar-prosjekt og har mottatt 750.000 euro i støtte.

– Ved å ta i bruk Maturix så vi at vi kunne øke kvaliteten i vår leveranse. Vi fikk rett og slett flere muligheter. Det er bedre, raskere og enklere», kommenterer Marius Røksland, prosjektingeniør i Kruse Smith.

Sensorteknologien er heller ikke den eneste nyvinningen som testes ut på Kruse Smiths brubygging på E39.