Lars Tore Ringstad (f.h.), Tom Brueland, Oddvar Egelandsdal og Kristin Stømer Frafjord fra Kruse Smith. Direktør Leidulf Skjørestad, prosjektleder Silje Lyslo og seksjonsleder i Stavanger eiendom Solveig Yndesdal.

Kruse Smith fikk barnehagekontrakt

Mandag 16. april ble kontrakten for bygging av tre nye barnehagebygg underskrevet. Kruse Smith fikk jobben.

De tre barnehagene som skal få nye bygg er Tasta barnehage, Tastavarden barnehage avdeling Smiene og Ytre Tasta barnehage avdeling Vardenes. Det er valgt å slå de tre barnehagene sammen i én entreprise siden alle er like store, ligger i samme bydel og skal bygges noenlunde samtidig.

- Vi hadde en god prosess med barnehagestyrerne i forkant av konkurransen for å få fram deres ønsker og behov, forteller direktør Leidulf Skjørestad i Stavanger kommune til kommunens nettsider.

Tasta bygges først

Barnehagen Tasta befinner seg i dag i en modul ved Byfjord skole, men skal tilbake til sin opprinnelige tomt ved Tasta sykehjem. Tasta barnehage skal bygges først av de tre barnehagene. Når nybygget til Tasta står klart, og de flytter inn, flytter de andre to barnehagene inn i modulbygget. Smiene og Vardenes er to-avdelings barnehager i dag, mens modulen tar fire avdelinger. De kan derfor være samtidig i modulbygget i ett år mens eksisterende gamle barnehager rives og nye oppføres.

Prestasjonsinnkjøp

Anskaffelsen har skjedd gjennom Best Value Procurement (BVP), eller sagt med et bedre norsk ord - prestasjonsinnkjøp.
- Stavanger kommune er en av direktoratet for forvaltning og IKTs piloter på dette området, forteller direktøren.

BVP er en metode for prosjektstyring og innkjøp som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon. Målet er å få inn den rette ekspertisen til et konkret prosjekt.