Slik kan Skien Brygge bli. Illustrasjon: A-Lab
Slik kan Skien Brygge bli. Illustrasjon: A-Lab

Kruse Smith bygger Skien Brygge

Skien Brygge Utvikling AS har valgt Kruse Smith som samspillspartner i arbeidet med å utvikle første byggetrinn av prosjektet Skien Brygge .

Bane Nor Eiendom, R8 Property og Skien Boligbyggelag står bak utbyggerselskapet Skien Brygge Utvikling. Prosjektet er del av en stor sentrumsutvidelse i Skien, og totalt utviklingspotensiale for området er 55.000 kvaratmeter, skriver Kruse Smith i en pressemelding.

De forteller at intensjonen er byggestart i andre kvartal 2022 i det som blir en forlengelse av Langbryggene i byene. Det skal komme leiligheter, kontorer, hotell og variert næringsvirksomhet, samt det utviklerne kaller et spennende bygulv på området. Utbyggingsområdet for første fase har et totalareal på cirka 19.500 kvadratmeter.

- For oss i Kruse Smith er dette et fantastisk flott oppdrag. Først og fremst er det inspirerende å få oppgaven om å utvikle dette prosjektet sammen med en svært kompetent oppdragsgiver. Dernest er dette et prosjekt som passer vår organisasjon godt. Vi har bygget opp en solid kompetanse på prosjektutvikling og tidligfase. Nå skal vi bruke denne, sammen med vår erfaring fra tilsvarende gjennomførte byggeprosjekter, til å gi Skien Brygge Utvikling de beste løsningene, sier regiondirektør i Kruse Smith, Anders Larsen i meldingen.

For utbygger er det en klar ambisjon at prosjektet skal gjennomføres med bærekraftige løsninger på materialvalg, gjenbruk og energi, og søke synergier der muligheter oppstår, poengteres det i meldingen. Det er også sett på muligheter for gjenbruk av enkelte materialer som ligger på tomten i dag. Det kan for eksempel være gamle togskinner, trestokker, stein og murer.

Arbeidet med å regulere området startet allerede i 2010. Første byggetrinn inneholder fem bygg med en kombinasjon av leiligheter, kontorer, næring og hotell. Det er tegnet avtale med Comfort Hotel Skien Bryggefor hotelldriften. Leilighetene legges ut for salg rundt årsskiftet.