Kruse Smith bygger oppdrettsanlegg på land

Kruse Smith har fått oppdrag fra Tytlandsvik Aqua AS om å forestå utbygging av bedriftens postsmoltanlegg i Tyttlandsvik.

Selskapet har fra før to produksjonshaller for post-smolt (unglaks), men skal nå utvide driften ytterligere.

Kruse Smith har tegnet avtale om å bygge en produksjonshall, med opsjon på tre tilsvarende bygg.

Produksjonshallen består av fire kar som hvert rommer cirka 2.000 kubikkmeter vann og et RASanlegg som renser og resirkulerer 99 prosent av vannet som benyttes i produksjon.
Bygget skal stå ferdig i mars 2021.