Kronstad X

Foto: Foto Thale BjørnerheimFoto: Foto Thale BjørnerheimFoto: Foto Thale BjørnerheimFoto: Foto Thale BjørnerheimFoto: Foto Thale BjørnerheimFoto: Foto Thale BjørnerheimFoto: Foto Thale BjørnerheimFoto: Foto Thale BjørnerheimSivilarkitekt Thale Bjørnerheim fra Arkitektgruppen Cubus og prosjektleder Per Terje Bolstad fra Backer Bolig.
LarsJønsson

LarsJønsson

Cubus

Cubus

Swecologo

Swecologo

Node

Node

Bolseth

Bolseth

BrannSprinklerteknikk

BrannSprinklerteknikk

BergenProsjekt

BergenProsjekt

Rivenes

Rivenes

Wikholmlogo

Wikholmlogo

IGS

IGS

Kranorlogo

Kranorlogo

BWH

BWH

Montal

Montal

Parkettgruppen

Parkettgruppen

HTHlogo

HTHlogo

KarlBHauge

KarlBHauge

Sivertsenentreprenør

Sivertsenentreprenør

Magnorvinduet

Magnorvinduet

StoltzRiving

StoltzRiving

Envac

Envac

GKlogo

GKlogo

Ved krysningspunktet mellom de to bybanelinjene i Bergen har Backer Bolig AS og Kronstad X AS ført opp et kombinasjonsbygg med boliger, næringsareal og flere møteplasser.

Fakta

Sted: Kronstad, Bergen

Prosjekttype: Nybygg, boliger og næring

Bruttoareal: 20.000 kvadratmeter

Byggherre: Backer Bolig og Kronstad X

Totalentreprenør: Lars Jønsson

Arkitekt og Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen Cubus

Rådgivere: RIB: Konstruksjonsteknikk l RIB Etterspent: Node l SØK, RIA, RIV rør, BREEAM AP, ITB: Sweco l RIG: Multiconsult l RIBr: Konsepta

Underentreprenører og leverandører: Riving: AF Decom l Grunnarbeider: Rivenes l Anleggsgartner: Wikholm l Betong-arbeid: Magnar Sivertsen l Betongsaging/kjerneboring: Stoltz l Gulvstøp: Industrigulvspesialisten l Fasadeplater/beslag: Lars Jønsson l Stålarbeid: Alsaker Stål l Taktekking: Fløysand Tak l Alu-fasader og dører: Bolseth Glass l Solavskjerming: HD Solskjerming l Rekkverk: Montal l Porter: Assa Abloy l Tømrer: Bergen Prosjekt og Sotra Entreprenør l Maler: Christensen & Heimdal, RSV Maling og LMG l Gulvlegger: RSV Maling l Parkett: Parkettgruppen l Flislegger: Bru & Wiese-Hansen l Rørlegger: Chr M Vestrheim l Elektro: BI Elektro l Ventilasjon: GK l Heiser: KONE l Løfteplattform: Castor l Sykkelparkering: Euroskilt l Branntetting: Firesafe l Sprinkler: Brann & Sprinkler-teknikk l Lås og beslag: Heikki Bruvik l Boss-sug: Envac l Bosscontainere: Bossug l Matter: Mattecompaniet l Kjøkken: HTH l Storkjøkken: Karl B Hauge l Tårnkran: Kranor l Rent tørt bygg: RTBC Rigg og Renhold l Vinduer og dører: Magnorvinduet

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Bygget rommer cirka 16.000 kvadratmeter næringsareal og 50 leiligheter. Arkitektgruppen Cubus har hatt hele prosessen fra ideutvikling og regulering til prosjektering av bygg og uteområdene på Kronstad X. Lars Jønsson har ført det opp i totalentreprise, etter ett års samspillsentreprise i prosjektfasen. Byggestart var i januar 2021 og Kronstad X stod ferdig i august i år.

50 leiligheter

De 50 leilighetene er fra 35 til 129 kvadratmeter. Standarden er høy. Gjennomsnittlig pris ved salg var 72.000 kroner per kvadratmeter. Kjøperne hadde muligheter for tilvalg.

På plan 4 er det en stor felles takhage med benker, sittegrupper, lekeplass, beplantning og utekjøkken. Det er også to takterrasser på plan 3 for næring. Alle leiligheter har egne balkonger eller terrasser og universell utforming. Solforholdene er gode. Det er 11 biloppstillingsplasser for leilighetene, noe som viste seg å være nok.

Fra Kronstad X er det kort vei til Høgskolen i Bergen, Haukeland Universitetssykehus, Solheimsviken, Mindemyren og Brann Stadion. Bybanen i Bergen har to spor til Bergen sentrum (et av dem går via Haukeland Universitetssjukehus), et til Bergen lufthavn Flesland og et til Fyllingsdalen.

Samlet næringsareal er på 16.000 kvadratmeter. Kiwi, Godt Brød, Sammen (treningssenter), Apotek1, Helse Vest IKT, Årstadklinikken og Ryggklinikken er leietakere.

Bygd på hele tomten

Prosjektleder Per Terje Denk Bolstad i Backer Bolig forteller at beliggenheten var krevende.

– Vi har Bybanen på to sider av bygget og veier på de to andre og en kompleks utforming av bygningsmassen. Vi hadde omfattende koordinering mot Bybanen i byggetiden og svært utfordrende logistikk, sier Bolstad.

Bolstad sier videre at alle fag er prosjektert i BIM.

– Kontorlokalene i næringsdelen blir sertifisert som Breeam Excellent, sier Bolstad.

Største prosjekt for Lars Jønsson

Daglig leder Per-Einar Rotvoll i Lars Jønsson forteller at Kronstad X er det største enkeltprosjektet i selskapets historie, og det klart meste kompliserte.

– Denne kompleksiteten kombinert med beliggenhet mellom to bybanetraseer og utrykningsvei til Haukeland med omliggende kritisk infrastruktur har krevd høyt fokus fra alle involverte både med hensyn til HMS, planlegging og logistikk for god gjennomføring, sier Rotvoll.

Alle aktører har strukket seg langt for å greie å levere på krevende forutsetninger.

– Dette hadde ikke gått uten det gode samspillet og viljen til å gi det lille ekstra fra alle involverte. Vi er utrolig stolt over det vi har fått til i samarbeid med byggherrer, arkitekt, rådgivere og underentreprenører, sier Rotvoll.

Lokalsenter

Sivilarkitekt og partner Thale Bjørnerheim i Arkitektgruppen Cubus forteller at de første skissene ble laget i desember 2012.

– Da var oppdraget en påbygging av eksisterende bygg, med to hovedfasader, mot Inndalsveien og Bjørnsons gate. Det var et ønske fra kommunen med tydelig passasje gjennom kvartalet, som den gang ble oppfattet som ett bygg med flere deler. Det la vi til rette for ved å fjerne en del av bygget mot Inndalsveien på gateplan. Dette er nå både gjennomgang og flott overbygget uteservering, sier Bjørnerheim.

Etter at det ble vedtatt å bygge Bybane til Fyllingsdalen endret forutsetningene seg.

– Vi fikk fremside på alle fire sider av tomten. Bygget gikk fra å være et sammensatt bygg til å bli et lokalsenter med aktive fasader både ut mot gater og innvendig torg. Langtidsåpen treningssenter på nedre nivå mot det nye bybanestoppet gav en fin fasade med lys og aktivitet, en viktig faktor for at ventende kan føle seg trygge på kveldstid, sier Bjørnerheim.

De lavere volumene, basen, har mørk fasade i curtenwall med mye vinduer. Dette er nærings- og kontordelen. Det gir god lesbarhet på funksjoner og skaper en fin kontrast til boligdelen på toppen som har en varm trefarge med detaljer i ulike nyanser av brun og oransje. Lett tilgjengelige fasader har Superwood og himling og gulv på balkonger i Kebony. Fasader som er vanskelige å komme til for vedlikehold har Trespa-plater. Bygget ligger i overgangsområde mellom Høyskolen og eksisterende og nye boliger mot sentrum. Her er det mye terrakottafargede tak og fasader i mange farger.

– Det var viktig at kvartalet møter og glir godt inn i omkringliggende stedskvaliteter. Den lange fasaden på boligdelen er løst med at bygningsformen brytes opp og beveger seg i ulike retninger for å få nyanser i lys og skygger. Store langsgående balkonger har fått et slør av vertikale stålelementer utenpå. Disse lager en fri rytme og skjuler en rigid balkonginndeling som er lik i alle tre etasjene, sier Bjørnerheim.

Bearbeiding av volumer og vinkler på boligdelen gav bygget en god skala og spennende uttrykk.

– Det gjorde imidlertid søylestrukturen mer avansert. Dette var selvsagt en utfordring både for næringsdelen og parkering i kjeller-etasjen. Vi har imidlertid løst det utmerket og prosjektet har kunnet utnytte hver kvadratmeter, sier Bjørnerheim.

Nøyaktig kotering

Landskapsdelen kan på gateplan se enkel ut, med tilpasninger på alle sider og nøyaktig kotering rundt hele bygget har vært nødvendig for å møte omliggende landskap. Material og kvaliteter skulle henge godt sammen med anlegget til Bybanen og mest mulig sømløst.

– Mellomrommet til Bybanen med kommunikasjon mellom øvre og nedre stoppested har det vært god dialog rundt. Det har utviklet seg fra å være en bred trapp til å bli et møtested med trapper og amfi med grønne innslag som folk kan sitte i. Dette er vendt mot sør og har sol fra morgen til ettermiddag på fine dager. For boligdelen er det en stor takhage med både lekeavdeling og møteplasser av ulike slag. Trapp- og heishus går opp som en mindre bygning. Dette er en fin adkomst til leilighetene med overbygd del med glasstak som har både kjøkkenbenk med vann og flere bord og benker for sosiale sammenkomster. Det er Kebony tredekker og store oppbygde plantefelt innrammet av lakkert stål. Bærbusker, epletre, blåbærlyng, ulike kåltyper og tomater er litt av matplantene, i tillegg til stauder av lokal arter som fyller bedene. Takhagen driftes av anleggsgartner og beboerne kan høste. Utsikten er formidabel med oversikt både mot sentrum i nord, nærområdet og fjellene rundt, sier Bjørnerheim.

Energibrønner

Kronstad X er prosjektert og ført opp etter Tek17. Oppvarming er basert på fjernvarme og noe elektrisitet. Under bygget er det åtte borehull som går 250 meter ned i grunnen. Leilighetene har panelovner i stue og bruker fjernvarme til varming av tappevann. Næringslokalene varmes via ventilasjon, radiatorer og gulvvarme. Ventilasjon er balansert. Det er varmegjenvinning fra ventilasjon og fra kjøl/frys hos Kiwi. Næringsarealene og de fleste leilighetene er i energiklasse A.

Kronstad X ligger et par hundre meter fra Høgskulen på Vestlandet, 900 meter fra Brann Stadion, en kilometer fra Haukeland Universitetssjukehus, halvannen kilometer fra Solheimsviken og fire kilometer fra Bergen sentrum.

Tomten har fall mot øst. Bygget stå dels på fjell og dels på stålkjernepeler.

Betong og stål

Kronstad X har en komplisert geometri, der tre boligetasjer med helt annen geometri enn etasjene under plasseres over en næringsdel. Her er nesten ingen rette vinkler. Bærende konstruksjon består av plasstøpt betong, hulldekker og søyler og dragere av stål. Boligetasjene har etterspente plasstøpte dekker. Resten av bygget har et prefabrikkert bæresystem med stål og hulldekker.

Takene er flate, isolerte og tekket med asfaltbelegg. Fasadene har Trespa fasadeplater, glassfasader og Superwood trekledning. Mot Bjørnsons gate ligger det en bevart bygningsdel på cirka 2.000 kvadratmeter fra 1995 med fasader av betongelementer med hvit puss. Fasadematerialene er av høy kvalitet, som skal være lette å holde rene og ha lang levetid.

I leilighetene er det parkett og flis på gulv, innervegger av gips og stålstender og himlinger av gips. Korridorene i boligdelen har belegg på gulv og systemhimlinger. Næringslokalene har belegg, teppeflis, fliser (Kiwi) og slipt betong (Godt Brød) og systemhimlinger eller åpne himlinger (Sammen og Godt Brød). Trapper i næringsdel har fliser.

Det har gått med 4.248 kubikkmeter ferdigbetong og 11.791 kvadratmeter hulldekker i prosjektet.

Tekniske rom ligger i U2.

Bygget har seks heiser og fire løfteplattformer. Hele bygget er sprinklet og har universell tilkomst. Solavskjerming skjer med utvendige screens og innvendige Silverscreens på næringsdel. Alle solutsatte vindu og glassfasader har solstoppglass.

I tillegg til takhage og takterrasser er det et overbygd uteområde for Godt Brød mot sørvest. Inne i gårdsrommet er det et åpent atrium. I bygget er det totalt 34 biloppstillingsplasser for biler, 11 for beboere og 23 for leietakere i næringsdelen.

Sorteringsgrad form byggavfall er på cirka 95 prosent. Da byggeaktiviteten var på topp var 170 personer sysselsatt på byggeplassen.


Flere prosjekter