Krohnviken

På Damsgård i Bergen har Strand ført opp Krohnviken for BOB Eiendomsutvikling. Prosjektet er tegnet av ABO Plan & Arkitektur.

Fakta

Sted: Bergen

Prosjekttype: Nybygg, bolig og næring

Kontraktssum: Cirka 190 mill

Bruttoareal: 11.858 kvadratmeter

Tiltakshaver: BOB Eiendomsutvikling

Totalentreprenør: Strand

Arkitekt: ABO Plan og Arkitektur

Landskapsarkitekt: Smedsvig Landskapsarkitekter | Norconsult

Rådgivere: RIB: Holst & Valen | RIV og Energiberegninger: Multiconsult | RIE: Bergen Elteknikk | RIAku: Sweco Norge | RIBr: Firesafe | RISprinkler: Ingeniørfirma Tore Eide

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Skanska Survey | Grunnarbeider: Bergs Maskin | Sprengning og graving: SBE | Peling: Fundamentering | Sikring av tomt: Entreprenørservice | Prefab vegger: Con-Form | Prefab søyler og dragere: Voss Cementvarefabrikk | Prefab trapper og balkonger: Nor Element | Gulvstøp: Soldal Entreprenør | Bærende stål: Børø Stål | Taktekking: Protan Entreprenør | Alu/glass fasade: Kebo Glass | Blikkenslager: Fjell Blikk | Rekkverk og håndløper: Profftrapp | Tømrer: Bergen Miljøbygg | Maler: Malermester Torgersen | Gulvlegger: Øystein Tvedt | Parkett: Format Gulv & Interiør | Mur og puss: Terje Dyngeland | Flis: Mur & Flisservice | Rør og sprinkler: Bergen & Omegn Rør og Elektro | Elektro: Bergen Elteknikk | Ventilasjon: Bygg og Ventilasjon | Kebony: Kebony Norge

Prosjektet ligger mellom Damsgårdsveien og Michael Krohns gate, rett overfor prosjektet Viken Amfi. Det er ført opp i totalentreprise, og samlet areal er på 11.858 kvadratmeter. Av dette utgjør salgbart boligareal 5.716 kvadratmeter og et næringsareal (for inntil fem-seks leietakere) cirka 1.500 kvadratmeter. Resten utgjøres av et parkeringsanlegg med plass til 167 biler i et multiparking-system. Kontraktssummen er på 190 millioner kroner. Byggestart var i mai 2015, og boligdelen ble ferdigstilt i juni 2017.

104 leiligheter

Leilighetene er fordelt på to bygg; bygg F og G. Det er 64 leiligheter i bygg F og 40 i bygg G. Leilighetene varierer fra 35 til 125 kvadratmeter. Prosjektleder Steffen Sørås i Strand som er en del av FM Gruppen, forteller at leilighetene har gjennomgående god standard med sparklede og malte vegger, sparklede og malte vindussmyg, trestavs eikeparkett på gulv, fliser på vegg og gulv i bad og kjøkken fra Studio Sigdal.

– Alle kunder hadde mulighet for tilvalgsløsninger innenfor oppgitt frist. Det er en felles takterrasse i plan 7 og felles lekeplass på plan 3, sier Sørås.

Sterkt skrånende terreng

Tomten er cirka tre mål og ligger i et kupert og sterkt skrånende terreng mellom Michael Krohns gate (kote 12) og Damsgårdsveien (kote 3). Sørås sier at grunnarbeidene har vært krevende, med peling og spunting. Sprengningsarbeider ble hindret på grunn av leirelag i fjellet. Den øverste meteren på tomten hadde forurensede masser (bly i tilstandsklasse 2-4, sink i TK 2-3 og PAH i TK 2).

Etter at en 100 meter lang spuntvegg mot Michael Krohns gate var etablert, ble løsmasser gravd ut og det ble sprengt ned til kote 0. Bygningsmassen er fundamentert på fjell, sprengsteinsfylling og 30 stålkjernepeler. Det er lagt radonduk i hele næringsarealet og i oppholds-rom/trapperom på plan 1.

Betong og stål

Plan 1 og 2 har trapesaktig utforming. Fra plan 3 deles bygningskroppen i to blokker. Grubebunn i multiparkeringsanlegget og vegger mot Michael Krohns gate er støpt vanntett. Byggets bærende konstruksjon består av dekker, vegger og dragere i betong og bærende stålsøyler i yttervegg. Takene har betongkonstruksjon som er isolert og tekket med folie. Fasadene består av en kombinasjon av pusset fasade (Weber Ventiguard Extrem med to sjikt) og BOVs fasadepaneler.

Næringsarealene mot Damsgårdsveien har en glassfasade på totalt 316 kvadratmeter. Balkonger mot Michael Krohns gate vil bli innglasset for å unngå støy. Balkongene er utført som prefabrikkerte betongelementer, og terrasser har plattinger av Kebony.

Beboerne har tilgang på parkering i multiparkeringsanlegg med parkering i tre høyder. Prosjektet har universell utforming. På takterrassen i plan 7 er det opparbeidet grøntarealer med sittebenker og treplatting, samt et felt med påstøp av kostet betong med mulighet for blant annet grilling. På uteområdet på plan 3 er det etablert sittegrupper, samt lekeplass med klatrestativ og gummibelegg. Fra de fleste av leilighetene er det utsikt mot Damsgårdssundet, Puddefjorden og det staselige byfjellet Ulriken.

Hvitt + farger

Sivilarkitekt og partner Signe Mossige i ABO Plan og Arkitektur forteller at i likhet med naboprosjektet Viken Amfi preges Krohnviken av hvitt med fargerike innslag.

– Lyse farger gir mye lys ned til bakkenivå. Fargerike innslag gir et lekent inntrykk og er med å bryte opp en stor bygningsmasse. Krohnviken og søsterprosjektet Viken Amfi er forbundet med en gangbro over Damsgårdsveien. På denne måten er det etablert en tverrforbindelse mellom Michael Krohns gate via Krohnviken og Viken Amfi som blir avsluttet med amfitrapp ned til promenaden langs Puddefjorden. Det var krevende å bygge så tett inntil Michael Krohns gate, med en høy bakvegg mot grunn. Bygningsmassen er variert og har mange overganger, noe som også har vært krevende. FM Strand har vært utrolig greie, både svært kompetente og opptatt av at det ferdige resultatet skal se bra ut, sier Mossige.

Mange utfordringer

Sørås sier at Krohnviken har bydd på mange utfordringer.

– Vi har opplevd at leire tettet borehull før dynamitt var satt og vi måtte bore på ny. Vi måtte gjennomføre ekstra sikringstiltak da Michael Krohns gate begynte å sige ut i byggegropen. Prosjektet hadde tilnærmet null riggområde og krevende logistikk og vi opplevde stadige stenginger av Damsgårdsveien, og vi hadde tøft vær i perioden da fasaden skulle påføres puss. Fremdriften var tøff og ble ikke enklere av konkurser blant underentreprenører og leverandører, sier Sørås.

Lean og BIM

Strand praktiserte enkel lean på Krohnviken.

– Vi benyttet Last planner-prinsippet med involvering av underentreprenører og felles fremdriftsplanlegging, samt bestemmelse av rekkefølge på aktiviteter. Bygget ble soneinndelt med en aktør i en sone og med visuell styring i form av enkle grensesnittmatriser/takplaner i de forskjellige sonene, samt prosjektstyringstavler i brakkerigg. Vi hadde daglige morgenmøter med arbeiderne og ukentlig oppfølging med baser, sier Sørås.

Mye elementproduksjon reduserte behovet for bemanning på byggeplassen, blant annet ble baderomskabiner benyttet for alle bad.

Sørås sier at Lean fungerte meget bra på innvendige arbeider, noe som igjen resulterte til god standard på leilighetene. På utvendige arbeider og fasader var Lean mer krevende å få til.

Det ble gjennomført jevnlige kollisjonstester i 3D-modell med rådgivende ingeniører i prosjekteringsfasen.

Tek10

Krohnviken er ført opp etter Tek10. Oppvarming er basert på fjernvarme og skjer med radiatorer i stuer og med gulvvarme på bad. Det er elektrisk kjølebatteri på ventilasjonsaggregatet i næringsarealene. Leilighetenes energimerke varierer ifra A til C. Alle leilighetene har balansert ventilasjon.

Det er porttelefonanlegg ved hovedinngang og biinnganger. Søppelsuganlegg er stasjonert på naboprosjekt.