Kristin Halvorsen: Sykelønnsforslaget står fast

SV-leder og finansminister Kristin Halvorsen sier selve sykelønnsforslaget ikke blir endret nå fra regjeringens side. I SVs sentralstyre mandag fikk hun høre at regjeringen har håndtert prosessen rundt forslaget for dårlig.

Det var bred enighet om at prosessen kunne vært håndtert bedre. Om selve innholdet i forslaget var det ulike syn, sa SV-leder Kristin Halvorsen etter møtet i partiets sentralstyre mandag ettermiddag. Hun fikk klar beskjed om at det er regjeringens ansvar å få dialogen med partene i arbeidslivet inn i et konstruktivt spor igjen. Sentralstyremedlemmene var meget klare i sin tale, medga partilederen. Det er jo opplagt at prosessen ikke er godt nok håndtert når den fører til så mange reaksjoner og misforståelser, sa Halvorsen. Selve forslaget om at arbeidsgiverne skal ta en større del av sykelønnsutgiftene står imidlertid fast. Halvorsen sier at regjeringen har gjort sine vedtak om statsbudsjettet og at forslaget legges fram slik det allerede er kjent. Men så skal jo budsjettet til behandling i Stortinget, påpekte Halvorsen. Hvordan regjeringen igjen skal få arbeidslivets parter inn på et konstruktivt spor kom det ingen klare svar på. Sist fredag sendte arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene i IA-avtalen et skarpt formulert brev til regjeringen hvor den blir bedt om å holde seg til spillereglene for avtalen. Trolig får partene et svar på det brevet mandag kveld.