Illustrasjonsfoto: Mekvik Maskin

Kristiansund kommune tapte i retten - må betale millionsum til maskinentreprenør

Kristiansund kommune må betale Mekvik Maskin omtrent to millioner kroner etter at Nordmøre tingrett dømte i entreprenørens favør i en erstatningssak rundt masseflytting på Atlanten stadion i Kristiansund.

Det skriver Tidens Krav i en artikkel denne uken.

Dommen ble avsagt i Nordmøre tingrett 7. januar i år.

Mekvik Maskin signerte i mai 2018 kontrakt med Kristiansund kommune for å gjøre masseflytting i forbindelse med bygging av nytt friidrettsanlegg på Atlanten stadion i kommunen. Mekvik Maskin leverte det laveste tilbudet av tre tilbydere. Kontrakten var på litt over 43,5 millioner kroner.

18. september 2018 oppstod det et grunnbrudd på vestsiden av stadionområdet. Kommunen skylte på maskinentreprenøren for grunnbruddet, men skal ha godkjent endringer i prosjektet.

16. januar 2020 overtok kommunen prosjektet. I forbindelse med overtakelsen ble det ikke holdt tilbake noe av kontraktssummen for utbedring av feil og mangler, heter det i domspapirene.

30. april 2020 stevnet Kristiansund kommune Mekvik Maskin for tingretten, og la ned påstand om at maskinentreprenøren skulle dømmes til å betale 2.075.609 kroner til kommunen for grunnbruddet i 2018, samt saksomkostninger. Mekvik Maskin gikk til motsøksmål, og krevde frifinnelse og at kommunen skulle betale 2.009.439,75 kroner og saksomkostninger.

I en enstemmig dom dømte tingretten med Mekvik Maskin.

– Vi er jo fornøyde med å vinne rettssaken. Vi har alltid hatt et godt forhold til kommunen, og vi ser nå fremover, sier daglig leder Einar Mekvik i Mekvik Maskin til Byggeindustrien.

Kommuneadvokat Kjetil Wedervang Mathiesen i Kristiansund kommune sier til Tidens Krav at de ikke er enige med tingrettens avgjørelse.

– Vi mener det er feil i rettens begrunnelse, og mener vårt krav mot Mekvik ikke er svart ut, sier Mathiesen, og sier til avisen at kommunen nå vurderer om de skal anke dommen til lagmannsretten.