Krigsminne-skog ble hogd ved en misforståelse

Den fredede skogen ved massegravene ved Trandum ble ifølge en kommisjon hogd fordi de ansvarlige ikke forsto at fredningen også gjaldt trærne.

Skogen i Ullensaker kommune ble hogd for et år siden. Det skapte kraftige reaksjoner blant etterkommere og i lokalmiljøet. Forsvarsdepartementet opprettet en kommisjon som skulle avdekke hva som gikk galt. Nå har konklusjonen kommet, melder TV 2.

Ifølge kanalen kommer det fram at kommunikasjonsproblemer mellom oppdragsgiveren Forsvarsbygg og forvalteren som skulle gjennomføre hogsten, var avgjørende for at hele skogen ble felt.

Kommisjonen understreker likevel at Forsvarsbygg har hovedansvaret for feilen som ble gjort.

Forsvarsbygg har tidligere beklaget og akseptert et forelegg på 100.000 kroner.