Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo. Foto: Nelfo

Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo. Foto: Nelfo

Krig og pandemi påvirker Nelfo-bedriftene

Dyrere materiell og frakt, samt mangel på arbeidskraft gjør at en av fire Nelfo-bedrifter har redusert sin aktivitet.

– Vi ser alvorlig på situasjonen. Når bedriftene må redusere aktiviteten fordi det er vanskelig å få tak i materiell og nok arbeidskraft bør varsellampene begynne å lyse. Er det noe vi ikke trenger nå er det redusert aktivitet og verdiskaping, sier Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo i en pressemelding.

Tallene er hentet fra NHOs siste medlemsundersøkelse fra juli hvor Nelfos medlemsbedrifter svarer.

På spørsmål om knapphet på innsatsfaktorer og/eller dyrere innsatsfaktorer har påvirket aktiviteten i bedriften, svarer 23 prosent at de har vært nødt til å redusere aktiviteten. Dette er også snittet for alle NHOs medlemsbedrifter som har svart på denne undersøkelsen, ifølge meldingen.

Nesten halvparten (49 prosent) melder om stor (14 prosent) og middels (34 prosent) reduksjon i driftsresultatet som en følge av endrede innkjøpspriser, inkludert økte utgifter til strøm.

– Selv om bedriftene i ulik grad blir påvirket av krigen i Ukraina, økte fraktpriser, økte priser på materiell og strøm og mangel på kompetanse går det overordnet godt i bransjen. De må vi også ta med oss, sier Guttormsen i pressmeldingen.

På spørsmål om hvordan bedriftene vurderer den generelle markedssituasjonen, svarer 43 prosent god og 47 prosent tilfredsstillende.