Krever minstelønn på 300.000

Jan Davidsen og Fagforbundet krever minstelønn på 300.000 kroner for arbeidstakere med full ansiennitet.

- Dette kravet gjelder de som i dag er plassert i den laveste lønnsramma. For andre arbeidstakere blir minstelønna hevet med minst det tilsvarende, opplyser Fagforbundets leder Jan Davidsen. Han er forhandlingsleder på niende året for LO Kommune i KS-oppgjøret som starter mandag 7. april.

Det mektige LO-forbundet med rundt 200.000 medlemmer krever kompensasjon for etterslepet i forhold til arbeidstakere i offentlig sektor.

- Det er ingen grunn til at Fagforbundets medlemmer skal stå med lua i hånda, sier Davidsen.

I skyggen av meklingen mellom LO og NHO starter de offentlig ansatte sitt lønnsoppgjør denne uka. Fredag legger LO, YS, Unio og Akademikerne fram sine lønnskrav for staten, mens kommuneoppgjøret starter over helgen. LO Kommune og Fagforbundet vil i tillegg til høyere lønn kreve AFP-ordningen videreført, ingen svekkelse av offentlig tjenestepensjon, særskilte likelønnstiltak og kompensasjon for tilleggs- og spesialutdanning.