Kraftsituasjonen bedrer seg

Nedbør, mildt vær og stort tilsig for årstiden gjør at kraftsituasjonen bedret seg også i uke 52. Statnett regner det nå som lite sannsynlig at det blir problemer også i Midt-Norge denne vinteren.

Fortsatt mildt ver og høyt tilsig for årstiden førte til at magasinfyllingen i Midt-Norge gikk opp med 1,3 % i uke 52. Utviklingen har gått i positiv retning hver uke siden begynnelsen av november, og det er nå liten sannsynlighet for forsyningsproblemer i vinter. Gjennomsnittlig import til NO2 fra 20.november til årsskiftet har vært i overkant av 900 MW. Gjennomsnittlig importkapasitet har vært ca 1200 MW. Nord-Norge Statnett følger fortsatt utviklingen i det nordligste markedsområdet, NO3, spesielt i Troms og Finnmark. Det har vært en bedring av situasjonen også her siste ukene. Tilsig og magasinfylling I uken 24.- 31.desember var tilsiget til norske kraftmagasiner 1,9 TWh, ca 180 % av normalt. Magasinfyllingen i Norge var i slutten av uke 52 var 67,0 %, ned 0,3 % fra forrige uke. I NO1 (Sør-Norge) var det en nedgang på 0,6 prosentpoeng til 68,3 %. I NO2 (Midt-Norge) var magasinfyllingen 62,6 %, opp 1,3 prosentpoeng og i NO3 (Nord-Norge) var den uforandret på 64,8 %. Det er normalt med en nedgang på rundt 2 prosentpoeng pr uke for Norge på denne tiden av året. Prognoser Statnetts prognoser viser at den mest sannsynlige magasinfyllingen for NO1 er 22,6 %, for NO2 15,5 % og for NO3 39,0 % før snøsmeltingen starter. For Norge totalt er den mest sannsynlige magasinfyllingen beregnet til å være 25,5 % på det laveste til våren.