Norsk vannkraftproduksjon med magasinkapasitet har falt med over 20 TWh i år. På bildet ser vi Nore I, et kraftverk som utnytter fallet mellom Tunhovdfjorden og Uvdalselva ved tettstedet Rødberg sentrum i Nore og Uvdal kommune i Buskerud. Foto: Lise Åserud / NTB

Norsk vannkraftproduksjon med magasinkapasitet har falt med over 20 TWh i år. På bildet ser vi Nore I, et kraftverk som utnytter fallet mellom Tunhovdfjorden og Uvdalselva ved tettstedet Rødberg sentrum i Nore og Uvdal kommune i Buskerud. Foto: Lise Åserud / NTB

Kraftproduksjonen i Norge faller med 7 prosent i år

Norsk kraftproduksjon faller i år under 150 TWh for første gang siden 2019. Totalt er det produsert 145 TWh her i landet i år.

Det viser tall fra de europeiske systemoperatørene (ENTSOE). Det er knapt 7 prosent mindre enn i fjor, skriver Europower.

Nedgangen skyldes lavere vannkraftproduksjon i år enn i fjor. Ifølge data fra ENTSOE har produksjonen fra vannkraft med magasinkapasitet falt med over 20 TWh i år.

Samtidig har produksjonen fra elvekraft blitt nesten doblet på ett år, fra 12,7 til godt over 24 TWh, ifølge statistikkene.

Samlet vindkraftproduksjon ender på rundt 15 TWh i år. Det er en vekst på 40 prosent det siste året. Vindkraften utgjør dermed rundt 10 prosent av den totale kraftproduksjonen i Norge i år.

(©NTB)