Kraftproduksjon økte med 4 prosent

Kraftproduksjonen i Norden økte med 13 milliarder kilowattimer (13 TWh) eller 4 prosent fra 2003 til 2004. Produksjonen fra vann- og kjernekraftverk har økt betydelig.

Varmekraftverk som benytter kull og gass som brensel har hatt en produksjonsnedgang, viser foreløpige tall fra NVE. Kraftforbruket i Norden økte med 2 prosent i samme periode, og den meste av økningen fant sted i Norge. De nordiske landene produserer elektrisk kraft på svært forskjellige måter. Vannkraftproduksjonen som utgjør om lag halve tilgangen i Norden, økte med 13 TWh. Økningen skyldes i første rekke mer tilsig og bedret magasinfylling i forhold til i 2003. Kjernekraftproduksjonen som står for en fjerdedel av tilgangen, økte med nesten 10 TWh fra 2003 til 2004. Denne økningen fant sted i Sverige og forklares i første rekke med økt tilgjengelighet og kortere vedlikeholdsperioder. Økningen i vann- og kjernekraftproduksjonen førte til et fall på 13 TWh i produksjonen fra varmekraftverk som i første rekke benytter kull og gass som brensel. - Tørke og lave tilsig høsten og vinteren 2002/2003 førte til at vannkraftprodusentene måtte redusere produksjonen sin kraftig. Da var det i første rekke varmekraftverk som økte produksjonen og sørget for krafttilgang, sier avdelingsdirektør Marit Lundteigen Fossdal i NVE. - I 2004 var ressurssituasjonen for vannkraften bedre. Det er derfor naturlig at vannkraft erstatter en del varmekraft. Disse skiftningene i kraftoppdekningen viser fordelene med et nordisk kraftmarked med stor fleksibilitet, sier Lundteigen Fossdal. Det nordiske kraftforbruket økte med ca. 2 prosent fra 2003 til 2004 og er nå tilbake på 2002-nivå. Det meste av økningen fant sted i Norge, men det var også i Norge at forbruket ble mest redusert i 2003. Det norske kraftforbruket ligger fortsatt under nivået fra 2001. Norden har samlet hatt en import av elektrisk kraft på nær 12 TWh i 2004. Av dette kom over 11 TWh fra Russland, mens import fra Polen er motsvart av eksport til Tyskland. Importen fra Russland varierer lite fra år til år og ser ikke ut til å være påvirket av det som skjer i det nordiske kraftmarkedet. Den nordiske kraftimporten falt med ca. 5 TWh fra 2003 til 2004