Foto: Kraftmontasje
Foto: Kraftmontasje

Kraftmontasje sikret seg tunnelkontrakt med Vestland fylkeskommune

Kraftmontasje inngikk onsdag kontrakt med Vestland Fylkeskommune om oppgradering av Bjorøytunnelen.

Kontrakten gjelder full teknisk oppgradering og noe anleggsarbeid i en cirka to kilometer lang undersjøisk tunnel like ved Bergen. Kontrakten har en verdi på cirka 43 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.

- Kraftmontasje er svært fornøyd med tilliten som byggherren gir oss ved tildelingen av denne kontrakten, heter det i en melding fra selskapet.