Kraftmaster mest sannsynlig i Hardanger

Det er mulig å legge sjøkabler i Hardangerfjorden. Men kraftmaster er billigst og raskest og blir derfor trolig den mest sannsynlige løsningen, ifølge kilder som Aftenposten har snakket med.

Konklusjonene fra de fire sjøkabelutvalgene som har vurdert de tekniske og økonomiske sidene ved saken, blir lagt fram i dag.

Kilder Aftenposten har snakket med, både i og utenfor regjeringen, tror konklusjonen blir at det er mulig å legge kabel, men at det blir svært dyrt og vil ta mye lengre tid enn å bygge master.

Det ble i juli gitt konsesjon til en ledningstrasé. En sjøkabelløsning vil kreve en endret eller ny konsesjonssøknad for prosjektet, med tilhørende konsekvensutredning og ny konsesjonsbehandling. I tillegg kommer anbuds- og utbyggingsprosess i etterkant.