Kraftmagasinene synker

Fyllingsgraden i norske vannmagasiner falt med 1,8 prosent fra mandag i uke 4 til mandag i uke 5. Nedgangen er større enn i forrige uke, men klart mindre enn tidligere i vinter, melder NVE.

Denne relativt positive utviklingen skyldes hovedsakelig mildt og vått vær i uke 4. Det har gitt lavt forbruk, høy import og litt mer enn normalt tilsig. Kraftbalansen frem mot snøsmeltingen vil fortsatt være knapp i Sør-Norge, og kraftsituasjonen er fortsatt meget bekymringsfull. Ved normale værforhold i Norden i de kommende uker, er vi avhengige av høyere import og forbruksreduksjoner frem til snøsmeltingen starter. Prisene på den nordiske kraftbørsen falt mot slutten av uke 4 til under 300 kr/MWh, mens det de siste dagene igjen har vært prisoppgang. I terminmarkedet prises nå ukekontraktene for uke 6 til 16 til rundt 400 kr/MWh. Sluttbrukerprisene med standard variabel kontrakt er imidlertid fortsatt høye, med 98 øre/kWh i uke 4 og 105 øre/kWh i uke 5. Forbrukerne får derfor fortsatt et klart signal om at det er lønnsomt å spare på strømmen. De temperaturkorrigerte tallene for uke 3 tyder på en samlet forbruksreduksjon på 165 GWh i forhold til samme uke i fjor. Dette er en mindre forbruksreduksjon enn hva som var tilfellet i uke 1 og 2, men det er her fortsatt grunn til å understreke usikkerheten i de temperaturkorrigerte tallene.