Kraftig vekst i Storebrand

Storebrand fikk et konsernresultat på 460 millioner kroner i første kvartal i år sammenlignet med 314 millioner kroner i samme periode i 2005.

Den positive utviklingen i Storebrand videreføres i årets første kvartal. Det leveres godt i et marked preget av vekst og forsterket konkurranse, sier konsernsjef Idar Kreutzer i en pressemelding. Han viser til at Storebrand markerer seg godt i konkurransen om pensjonskundene og har sterk vekst i antall bankkunder. I første kvartal kan Storebrand notere seg for 5.000 nye kontoer i privatkundesegmentet. Storebrand er også valgt som anbefalt leverandør av obligatorisk tjenestepensjon (OTP) til NHOs medlemsbedrifter.