Konsernsjef Anders Danielsson i Skanska på Entreprenørdagen.

Kraftig Skanska-bedring

Skanska la frem tall for årets tre første kvartal som viste en solid vekst på bunnlinjen sammenlignet med samme periode i fjor.

Omsetningen ble på 125,4 milliarder svenske kroner, mot 120,8 milliarder svenske kroner på samme ti i fjor. Tar man derimot høyde for valutajusteringer minsket inntektene med en prosent.

Driftsresultatet endte på 5,4 milliarder svenske kroner, og justert for valutaendringer tilsvarer det en vekst på 114 prosent.

– Den underliggende lønnsomheten i byggvirksomheten i kvartalet har blitt forbedret, og vi har fortsatt et sterkt resultat innen kommersiell eiendomsutvikling, som resulterer i et sterkt kvartal totalt, skriver konsernsjef Anders Danielsson i Skanska i kvartalsrapporten.

Han understreker at selskap overgår sine egne avkastningsmål for både prosjektutvikling og konsernets avkastning på egenkapital.

– I byggvirksomheten fortsetter vi å være selektive med anbudene. Utvalget av prosjekt er stort i mange av våre markeder, og vi fyller opp vår ordrereserve med nye prosjekter som er attraktive sett fra et risiko- og avkastningsperspektiv. Lønnsomheten forbedres takket være en stabil gjennomføring og ferdigstillelse av prosjekter med lav lønnsomhet, og ved å legge nye og mer lønnsomme prosjekter til ordrereserven – forventes lønnsomheten å forbedres ytterligere over tid, spår Danielsson.