Foto: AF Gruppen
Foto: AF Gruppen

Kraftig resultatnedgang for AF Gruppen

AF Gruppen leverer vekst, men svake resultater for 1. kvartal 2023. – Lønnsomheten er negativt påvirket av nedjusteringer i den svenske byggporteføljen. Omsetningen økte med ni prosent til 7.393 millioner kroner sammenliknet med samme kvartal i fjor, mens resultat før skatt ble på 13 millioner, skriver selskapet i en pressemelding.

Omsetningen for 1. kvartal var på 7.393 millioner kroner (6.809) og resultatet før skatt ble på 13 millioner (209). Dette ga en resultatmargin på 0,2 prosent (3,1 prosent). Ordrereserven var på 41.895 millioner kroner (42 697) ved utgangen av kvartalet.

– I kvartalet ble det foretatt ytterligere nedjusteringer av prosjektestimatene i konsernets svenske virksomhet. Prosjektestimatene er nedjustert i størrelsesorden 230 millioner kroner og er knyttet til enhetene i tidligere Betonmast Sverige. Av en total ordrereserve på 7.645 millioner per 31.03.23 for virksomhetsområdet Sverige, utgjør ordrereserven til enhetene nevnt over 2.097 millioner. Gjenværende produksjonsverdi i tapsprosjekter i tidligere Betonmast Sverige er på 940 millioner, skriver selskapet.

Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen. Foto: Sindre Sverdrup Strand

– Vi leverer svake resultater i første kvartal som følge av utfordringer i enkelte av våre svenske enheter, samt svak lønnsomhet innen Bygg. I likhet med andre aktører opplever vi et krevende marked innen bygg og eiendom, men resultatene skyldes primært egne prestasjoner. Dette har medført nedjusteringer i vår svenske portefølje i kvartalet. Vi skal sørge for best mulig gjennomføring av de aktuelle prosjektene, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen, i meldingen.

Kontantstrøm fra driften ble på -24 millioner (607) i 1. kvartal 2023. AF Gruppen hadde per 31. mars 2023 netto rentebærende gjeld på 570 millioner (-371). Resultat per aksje for kvartalet ble -0,03 kroner (1,39). Styret har foreslått til generalforsamlingen et utbytte på 6,50 kroner (6,50) per aksje for utbetaling 1. halvår 2023.

H1-verdien for 1. kvartal var på 1,4 (0,9) og sykefraværet for 1. kvartal var 4,4 prosent (5,5 prosent).

– Kvartalet inneholder flere sterke prestasjoner, spesielt innen virksomhetsområdene Offshore og Anlegg. Vi har en solid ordrereserve med store komplekse prosjekter med høy samfunnsnytte. Grunnprinsippene for vår virksomhet ligger fast, der et godt sikkerhetsarbeid er en forutsetning for lønnsom vekst. Det er gledelig at utviklingen for sykefravær er positiv i kvartalet, sier Tøftum.

Selksapet retter frem dette soom utvalgte høydepunkter fra kvartalet:
«Anlegg økte aktiviteten i 1. kvartal og leverte et godt resultat. AF Anlegg har to storprosjekter i produksjon ved utgangen av kvartalet: E6 Rentvannstunnel i Oslo og Bergtunnlar Lovö i Stockholm. I begge prosjektene er det høy aktivitet og god drift. Flere andre prosjekter bidrar også med gode resultater i kvartalet. AF Anlegg har to større prosjekter i tidlig oppstartsfase: E1 Vannbehandlingsanlegg på Huseby i Oslo og Kabeltunnel Sogn-Ulven i Oslo. AF Anlegg leverer et godt resultat i 1. kvartal. Målselv Maskin & Transport hadde sterk omsetningsvekst og et svært godt resultat i 1. kvartal, og også Stenseth & RS rapporterer et godt resultat.»

«Bygg hadde i 1. kvartal en stabil omsetning, men leverer totalt sett et svakt resultat i kvartalet. Markedet er krevende og det er stor variasjon i resultatene og prestasjonene på prosjekt- og enhetsnivå. Strøm Gundersen og AF Bygg Østfold har gode resultater i 1. kvartal.»

«Betonmast rapporterer samlet sett en omsetning på nivå med fjoråret. Resultatet i kvartalet er svakt, men er forbedret sammenlignet med 1. kvartal i fjor. Enhetene Betonmast Romerike, Trøndelag, Røsand og Asker og Bærum leverte gode resultater i kvartalet.»

«Eiendom hadde et lavt salg av boliger i kvartalet. Økende renter og økonomisk ustabilitet har gitt et krevende eiendomsmarked, noe som bidrar til det lave salget i kvartalet. Det ble inngått salgskontrakter på 20 (57) boliger i kvartalet, hvorav AFs andel er 9 (26). Det var syv boligprosjekter under produksjon ved utgangen av kvartalet. Totalt antall enheter i produksjon er 940, hvorav AFs andel er 438. Salgsgraden i igangsatte prosjekter var på 78 %. AF har i tillegg en betydelig utviklingsportefølje i Norge som estimeres til 1 580 (1 658) boenheter. AFs andel av dette er 788 (802) boenheter.»

«Energi og Miljø økte aktivitetsnivået i 1. kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor, men rapporterte samlet sett et resultat under forventning. AFs rivevirksomhet, AF Decom, har lav aktivitet i kvartalet og leverer et svakt resultat. AF Energi rapporterer en betydelig omsetningsvekst i kvartalet, og høy aktivitet og god drift i prosjektene bidrar til et svært godt resultat i 1. kvartal.»

«AFs svenske virksomhet innen anlegg, bygg, eiendom og riving er samlet i virksomhetsområdet Sverige. Sverige leverer et negativt resultat som følge av ytterligere nedjustering av prosjektestimatene i konsernets svenske virksomhet. Prosjektestimatene er nedjustert i størrelsesorden MNOK 230 ekskl. mva. og er knyttet til selskapene i tidligere Betonmast Sverige. Prosjektene som omfattes av nedjusteringen har en gjenværende produksjonsverdi på MNOK 940 ekskl. mva. AF Prefab i Mälardalen og AF Härnösand Byggreturer leverer både omsetningsvekst og svært gode resultater i kvartalet. Kanonaden, AF Bygg Syd og HMB har positive resultatbidrag, men leverer noe under forventning i kvartalet.»

«I virksomhetsområdet Offshore økte omsetningen betydelig med 32 % sammenlignet med 1. kvartal i fjor, og virksomhetsområdet leverer et godt resultat på nivå med fjoråret. AF Offshore Decom hadde et høyt aktivitetsnivå sammenlignet med samme kvartal i fjor og leverer god lønnsomhet. Høy aktivitet på miljøbasen i Vats bidro til det gode resultatet også i dette kvartalet. Aeron hadde høy aktivitet og god lønnsomhet i kvartalet.»

Les kvartalsrapporten her