Statens inntekter økte kraftig i fjerde kvartal 2022. Foto: Berit Roald / NTB
Statens inntekter økte kraftig i fjerde kvartal 2022. Foto: Berit Roald / NTB

Kraftig økning i statens inntekter

De samlede inntektene til staten i fjerde kvartal 2022 var 788 milliarder kroner. Det er en økning på over 60 prosent fra samme kvartal i 2021, ifølge SSB.

De største økningene kommer fra skatter og avgifter og renter og utbytte, viser Statistisk sentralbyrås oversikt.

For begge poster har økningen vært på over 80 prosent. Driftsresultat i statens petroleumsvirksomhet har økt med 43,3 prosent.

Statens utgifter har også økt, men bare med 7,1 prosent. Overskuddet i fjerde kvartal er på 361 milliarder kroner.