Fra en skogbrann ved Nisterudbrua i Skien i fjor sommer. Foto: Jonas Fossing/Varden / NTB scanpix

Kraftig økning i skogbranner i fjor

I 2018 var det dobbelt så mange skogbranner i Norge som det var både i 2017 og 2016. Det var flest i juli. 39 personer omkom i brann i fjor, også det en økning.

Totalt var det 2.079 skogbranner i inn- og utmark i fjor, viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Ved 159 av skogbrannene ble det benyttet skogbrannhelikopter.

Det er registrert skogbranner i samtlige måneder, men juli topper med 774 branner foran mai med 406. Telemark var fylket som hadde flest skogbranner med 215, deretter kommer Akershus og Østfold. Finnmark hadde færrest med 20 skogbranner.

Økning i oppdrag

Brann- og redningsvesenet i Norge utførte totalt 96.980 oppdrag i 2018. Det er en økning på hele 12 prosent fra året før. Utrykninger til branner økte med 24 prosent, til brannhindrende tiltak (for eksempel tørrkokte kjeler) økte med 26 prosent og utrykning til ulykker økte med 11 prosent.

39 personer omkom i brann i 2018, opp fra 26 personer året før, som var det laveste antall siden DSB begynte å registrere antall omkomne. Hele 75 prosent av dem som omkommer i brann, er eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige.

Helseoppdrag er den største kategorien med 6.505 utrykninger, foran transportulykker med 6.261. Aldri før har brannvesenet utført flere helseoppdrag enn i 2018. I helseoppdrag ligger alt fra assistanse til ambulansetjeneste til oppdrag der man rykker ut for å redde personer.

Hele 54 prosent av utrykningene i 2018 var til unødige og falske alarmer. Tidligere i år har DSB meldt at komfyrbranner, i hovedsak tørrkokinger, utgjorde hele 45 prosent av utrykningene til boliger i fjor. Målt per innbygger er tørrkok ansvarlig for de klart fleste branntilløpene i Oslo.

Kjøkkenet farligst

I 2018 startet hele 55 prosent av alle boligbranner på kjøkkenet. Stua er det nest mest brannfarlige rommet med 10 prosent.

Av de rene brannutrykningene utgjør bygningsbranner 30 prosent, brann i skog, gress og kratt 19 prosent og skorsteinsbranner 12 prosent av utrykningene.

Tallene fra DSB slår også fast at brann- og redningstjenesten er først framme på hendelsesstedet i 53 prosent av tilfellene. Ambulansetjenesten er først framme i 22 prosent av tilfellene, og politiet i bare 16 prosent.