Nordmenn reduserte strømforbruket sitt i høst betydelig sammenlignet med i fjor. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Nordmenn reduserte strømforbruket sitt i høst betydelig sammenlignet med i fjor. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Kraftig nedgang i strømforbruket i høst

Norske husholdninger bruke betydelig mindre strøm i september og oktober i år sammenlignet med 2021, ifølge NVE. Økte strømpriser er forklaringen.

Husholdninger i det sørlige Norge reduserte sitt strømforbruk med hele 17 prosent i september og 14 prosent i oktober sammenlignet med året før.

– Kraftforbruket for hele landet så langt i år er redusert med 6,1 TWh fra i fjor. Det er tydelig at mange nå sparer strøm, sier Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i NVE i en pressemelding.

I Midt-Norge og Nord-Norge var reduksjonen, korrigert for temperaturforskjeller, i samme periode på 3,3 prosent og 1,9 prosent.

De høye strømprisene rammer hardest hos de som har minst fra før og går særlig utover sårbare grupper. Ifølge SSB gikk 8 prosent av det totale husholdningsbudsjettet for lavinntektsfamilier til å dekke strømregningen forrige vinter, noe som er nesten tredoblet i år.