Illustrasjonsfoto.

Kraftig nedgang for tunnelentreprenørene

Etter seks år på rad med volumrekorder, stuper entreprenørenes uttak fra norske tunnel- og bergromprosjekter med hele 25 prosent i 2018.

Tunnelstatistikken, som Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) tradisjonen tro presenterer i forbindelse med Fjellsprengningsdagen, viser at tunnelentreprenørene i 2018 tar ut 5,824 millioner faste kubikk bergmasser. Det betyr en nedgang på hele to millioner kubikk sammenlignet med 2017 (7,844).

Vi må helt tilbake til 2009 for å finne sist gang NFF presenterte en nedgang i volumtallene, og i årene 2012 – 2017 ble det satt nye uttaksrekorder hvert eneste år. Generalsekretær Tone Nakstad i NFF har hentet inn og bearbeidet volumtallene fra tunnelentreprenørene. Hun ble overrasket over den betydelige nedgangen i uttak.

– Jeg må innrømme at en så stor nedgang i uttak kom som en liten overraskelse, og jeg kjørte faktisk en ekstra kvalitetssikring for å være sikker på at årets tall er riktige, kommenterer hun.

Prosjekter i sluttfasen

Nakstad forklarer nedgangen med at store prosjekter er inne i sluttfasen uten at nye har kommet i gang.

– Jeg har ikke noe tro på at dette er starten på en nedgangsperiode for tunneldrift. Fremover kommer det kjempeprosjekter som blant annet Rogfast, Ringeriksbanen og ny vannforsyning Oslo, men det er nok mulig det blir moderat volumuttak i et år eller to til før aktiviteten tar seg skikkelig opp igjen, sier Nakstad.

Stor nedgang for vei og jernbane

NFFs tunnelstatistikk viser at uttaket fra veitunneler er redusert fra drøye fire millioner kubikk i 2017 til 2,8 millioner kubikk i år.

– Det er viktig å påpeke at dagsprengning ikke er en del av denne statistikken. Det er høy aktivitet innen veibygging og jeg tror det har vært et godt år for dagsprengerne, sier Nakstad.

Også innen jernbanetunneler har det vært en markant volumnedgang fra knappe 1,86 millioner kubikk i 2017 til rundt 1,17 millioner kubikk i 2018.

Opptur for vannkraft

Men aktiviteten innen vannkraft er et lyspunkt på årets tunnelstatistikk fra NFF. Nesten 1,3 millioner kubikk blir tatt ut fra ulike vannkraftprosjekter i 2018. Med unntak av 2015 (1,5 millioner), må vi helt tilbake til 1988 for å finne et år med høyere aktivitet innen vannkraft. På 70- og 80-tallet var forøvrig vannkraft den store volumvinneren innen tunneldriving.

Færre kilometer

For fjerde året på rad går antallet kilometer tunnel og bergrom som er drevet i Norge ned. 85,8 kilometer tunnel ble drevet i 2018. Det betyr en nedgang på drøye ti kilometer sammenlignet med 2017 og cirka 20 kilometer mindre enn i 2015.

– Nedgangen i antall meter tunnel fortsetter. Hovedårsaken er selvsagt at volumet går ned, men det har også å gjøre med at vi har større tverrsnitt, samt at alle utbedringsprosjektene ikke registreres som ny tunnel, opplyser Nakstad.

TBM-meter

NFF registrerer også antallet tunnelmeter som er boret med TBM. I fjor ble det satt en solid rekord med 22.401 meter, mens i 2018 har TBM-ene ved Follbanetunnelen boret 13.640 meter. Etter 2013 er det boret 49.257 meter med TBM-tunneler i Norge, mens før 2013, det vil si på 70-, 80- og begynnelsen av 90-tallet, ble det ifølge NFFs tunnelstatistikk boret 258.000 meter tunnel med TBM i Norge.

21 tunnelentreprenører

21 entreprenører har sendt inn volumtall for 2018. Det betyr at antallet tunnelentreprenører med aktivitet i Norge holder seg stabilt på rundt 20 aktører. Ifølge Tone Nakstad ble det sendt ut forespørsel til 29 entreprenører.

– Det er alltid noen entreprenører som har år uten tunnelaktivitet, og hvilke det er varierer litt fra år til år, forteller Nakstad.

Entreprenørene får ros

NFFs generalsekretær roser entreprenørene for at de tar seg tid til å sende inn volumtallene i en travel hverdag.

–NFF setter stor pris på at entreprenørene tar seg bryet med å sende inn sine volumtall. Tunnelstatistikken er viktig og har vært med oss i flere årtier, men den blir ikke noe av uten entreprenørenes bidrag, understreker Nakstad.