Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Kraftig fall i bilkjøpene ga nedgang i økonomien

Det er kraftig nedgang i varehandelsnæringen. Hovedårsaken er at bilsalget har vært historisk lavt siden nyttår.

Norsk økonomi falt 0,2 prosent i januar.

– Bilkjøpene har forårsaket uvanlig store svingninger i de månedlige nasjonalregnskapstallene den siste tiden, sier seksjonssjef for Nasjonalregnskapet Pål Sletten i SSB i en pressemelding.

I slutten av fjoråret var det svært mange bilkjøp fordi folk ville unngå avgiften på elbiler som ble innført ved årsskiftet, skriver byrået. I januar har bilsalget vært historisk lavt.

Fallet i varehandelen bidro 0,3 prosentpoeng til nedgangen i bruttonasjonalproduktet. Utenom varehandelen var det vekst i tjenestenæringene og industrien på 0,4 prosent.