Krafteksporten gikk ned i 2021. Illustrasjonsfoto: Terje Bendiksby / NTB

Krafteksporten gikk ned i 2021. Illustrasjonsfoto: Terje Bendiksby / NTB

Krafteksporten gikk ned i fjor

Norge eksporterte mer kraft i årene 2014–2017 enn det vi gjorde i fjor, ifølge ferske tall fra Statnett, som viser at krafteksporten gikk ned i 2021.

Den samlede strømeksporten i fjor var 25,5 TWh, skriver NRK. Til sammenligning var totalen 32 TWh i toppåret 2014.

– Dette viser at mengden kraft eksportert i seg selv ikke er årsaken til de høye strømprisene, selv om det er flere som bidrar til det inntrykket, sier energipolitisk talsmann i Høyre, Nikolai Astrup.

Strømprisene har vært rekordhøye den siste tiden, og mange har tilskrevet dette utenlandskablene, mens andre har ment at det skyldes kombinasjonen av lav magasinfylling, høy gasspris og den øvrige akutte situasjonen i Europa.

Eksportnedgangen i fjor viser at dagens prissituasjon ikke først og fremst handler om hvor mye strøm som eksporteres eller importeres, men at Norge ikke kan unngå å bli påvirket av store endringer i landene vi er bundet til, påpeker Lars Haltbrekken, som representerer SV i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

– Det er helt styrt etter markedsmekanismer, uten tilstrekkelig demokratisk kontroll og regulering, sier Haltbrekken.